Fundația Est-Europeană anunță concurs pentru contractarea serviciilor media

24-10-2014

În perioada 2013-2014 Fundaţia Est-Europeană (FEE) implementează Proiectul ”Contribuția Societății Civile la Monitorizarea Politicilor Anticorupție în Moldova”. Iniţiativa are scopul de a spori implicarea societății civile și a instituțiilor mass-media în combaterea corupției, împuternicindu-i să aducă contribuții majore la politicile anticorupție din țară. Proiectul prevede o cooperare strânsă cu Alianța Anticorupție (AAC) și susținerea eforturilor conjugate ale membrilor Alianței la nivel național și local. Totodată, în cadrul activităților, se urmărește dezvoltarea capacităților membrilor Alianței și extinderea acesteia la nivel local, precum și dezvoltarea mass-media locale prin susținerea activităților anti-corupție. Proiectul este susţinut financiar de Fondul Națiunilor Unite pentru Democrație (UNDEF).

Pentru a asigura un impact  mai mare al activităților implementate, proiectul pune accent pe mediatizarea inițiativelor anticorupție prin intermediul surselor locale și regionale de radio, ziare și televiziuni.

Obiectiv
Pentru buna desfăşurare a campaniei media Fundația Est-Europeană urmează să contracteze o organizație, câteva organizații sau o rețea de organizații media ce vor realiza și difuza următoarele tipuri de produse media cu tematica anticorupție: radio, tv și articole în presa scrisă.

Aici puteți accesa Termenii de Referință.

Citeşte mai mult: Fundația Est-Europeană anunță concurs pentru contractarea serviciilor media

 

În cadrul proiectului eTwinning se anunță concurs pentru pentru selectarea unei/unor companii care va/vor produce, elabora un spot publicitar video

21-10-2014

Fundația Est Europeană Moldova (FEE) în cooperare cu Ministerul Educației, cu suportul financiar al Comisiei Europene și prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA realizează Programul eTwinning Plus Moldova pe parcursul anului 2014. Programul eTwinning este parte a Programului de învăţare permanentă al Comisiei Europene. Programul se adresează tuturor învăţătorilor şi profesorilor preuniversitari. Reţeaua eTwinning (http://www.etwinning.net) este o comunitate formată din 200,000 de cadre didactice şi peste 100,000 de şcoli din 33 de ţări europene (cele 28 de state membre ale UE, Islanda, Elveţia, Norvegia, Turcia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei).

La 4 martie 2013 a fost lansat eTwinning Plus (http://plus.etwinning.net/en/pub/index.htm), o extensie parţială a eTwinning, adresată ţărilor din Parteneriatul Estic, inclusiv Republica Moldova. La 7 februarie, 2014, prin ordinul nr. 62 a Ministerului Educației, Fundația Est-Europeană a fost desemnată în calitate de Agenție Națională de Suport (ANS) eTwinning Plus Moldova. Scopul Programului eTwinning Plus este de a facilita comunicarea şi colaborarea între instituțiile de învățămînt preșcolar și preuniversitare din Republica Moldova cu cele din ţările membre ale Uniunii Europene, implicând elevii în activităţi noi de  învăţare: crearea de diverse produse educaționale care implică utilizarea noilor tehnologii şi în elaborarea cărora colaborează cu echipe din alte ţări.


Obiectivul

În scopul bunei implementări a Proiectului eTwinning, se va elabora un video de prezentare. 

Responsabilităţi
Pentru realizarea obiectivului contractanții vor elabora un video de prezentare de 30-40 de secunde, care va fi ulterior promovat online.

Aici puteți accesa Termenii de Referință.

Citeşte mai mult: În cadrul proiectului eTwinning se anunță concurs pentru pentru selectarea unei/unor companii care va/vor produce, elabora un spot publicitar video

 

Fundația Est-Europeană solicită oferte comerciale pentru echipament tehnic

17-10-2014

Fundaţia Est-Europeană este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel naţional în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de 03 noiembrie 2009). Fundaţia Est-Europeană (FEE) este cea de-a cincea organizaţie naţională din cadrul Reţelei ”Fundaţiei Eurasia”, fiind organizaţia succesoare a Fundaţiei Eurasia în Moldova. Fondatorul unic al Fundaţiei este organizaţia non-profit ”Fundaţia Eurasia”, Washington, D.C. (SUA).

Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie specializată în comercializarea produselor/echipamentelor necesare pentru prelevări de probe alimentare care va fi partenerul Fundaţiei Est-Europene pe parcursul anului 2014 în aprovizionarea acesteia cu produse respective la cerere.

Aici puteți accesa Termenii de Referință.

Citeşte mai mult: Fundația Est-Europeană solicită oferte comerciale pentru echipament tehnic

 

Extidere termen limită: Funadția Est-Europeană anunță concurs pentru prestarea de servicii de moderare a unui atelier pentru ONG pentru elaborarea unui plan comun de acţiuni pentru promovarea măsurilor temporare speciale în domeniul egalităţii de gen

16-10-2014

Fundaţia Est-Europeană (FEE) realizează în parteneriat cu UN Women, PNUD Moldova şi Centrul Partneriat pentru Dezvoltare Proiectul programul „Femeile în politică”, implementat cu susținerea Guvernului Suediei. Programul are ca scop susținerea participării sporite a femeilor în politică și în procesul de luare a deciziilor printr-un mediu adecvat pentru participarea lor semnificativă și prin sporirea capacităților femeilor pînă la, în timpul și după alegerile parlamentare și cele locale.   Programul va fi implementat în perioada 2014-2016 în parteneriat cu partidele politice, inclusiv organizațiile de femei și cele ale tineretului ale acestora, Comisia Electorală Centrală, organizațiile mass-media, organzațiile societății civile, autoritățile publice centrale și locale, sectorul privat, femeile din comunități și alți parteneri.  

În cadrul acestui program o atenție sporită este acordată organizaţiilor neguvernamentale, acestea având un rol esenţial în abilitarea femeilor şi promovarea adoptării măsurilor temporare speciale în domeniul egalităţii de gen. În perioada 6-7 noiembrie 2014 se va desfășura un atelier de lucru pentru organizaţiile neguvernamentale implicate în acţiuni de advocacy în domeniul egalităţii de gen. În urma atelierului va fi agreat un plan comun pentru promovarea măsurilor speciale temporare în domeniul egalităţii de gen.   Pentru desfăşurarea cu succes a acestor activităţi FEE va angaja un expert sau un grup de experţi, pentru elaborarea metodologiei şi conţinutul fiecărui eveniment, facilitarea sesiunilor din cadrul evenimentelor. Metodologia şi conţinutul evenimentelor vor fi agreate cu coordonatorul proiectului din cadrul Fundației precum și cu partenerii de implementare a proiectului.  

Aici puteți accesa Termenii de Referință.

Citeşte mai mult: Extidere termen limită: Funadția Est-Europeană anunță concurs pentru prestarea de servicii de moderare a unui atelier pentru ONG pentru elaborarea unui plan comun de acţiuni pentru promovarea măsurilor temporare speciale în domeniul egalităţii de gen

 

Termen limită extins: Fundația Est-Europeană anunță concurs pentru prestarea de servicii de instruire în domeniul integrării egalităţii de gen

16-10-2014

Fundaţia Est-Europeană (FEE) realizează în parteneriat cu UN Women, PNUD Moldova şi Centrul Partneriat pentru Dezvoltare  Proiectul programul „Femeile în politică” implementat cu susținerea Guvernului Suediei. Programul are ca scop susținerea participării sporite a femeilor în politică și în procesul de luare a deciziilor printr-un mediu adecvat pentru participarea lor semnificativă și prin sporirea capacităților femeilor pînă la, în timpul și după alegerile parlamentare și cele locale. 

Programul va fi implementat în perioada 2014-2016 în parteneriat cu partidele politice, inclusiv organizațiile de femei și cele ale tineretului ale acestora, Comisia Electorală Centrală, organizațiile mass-media, organzațiile societății civile, autoritățile publice centrale și locale, sectorul privat, femeile din comunități și alți parteneri.

În cadrul acestui program o atenție sporită este acordată organizaţiilor neguvernamentale, acestea având un rol esenţial în abilitarea femeilor şi promovarea adoptării măsurilor temporare speciale în domeniul egalităţii de gen. În perioada  29-30 septembrie 2014 se va desfășura un atelier de instruire în domeniul integrării dimensiunii de gen în activitatea ONG—urilor.

Pentru desfăşurarea cu succes a atelierului de instruire, FEE va angaja un consultant sau un grup de constanţi care vor elabora conceptul şi conţinutul sesiunilor precum şi metodologia utilizată în cadrul acestora. Ulterior aceştia vor participa nemijlocit la moderarea şi facilitarea sesiunilor din cadrul evenimentului. Metodologia și conceptul atelierului vor fi coordonate cu coordonatorul proiectului din cadrul Fundației precum și cu partenerii de implementare a proiectului.

Aici puteți accesa Termenii de Referință.

Citeşte mai mult: Termen limită extins: Fundația Est-Europeană anunță concurs pentru prestarea de servicii de instruire în domeniul integrării egalităţii de gen

 

Pagina 1 din 38

«ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit»

Acest site web este realizat de către Fundaţia Est-Europeană, din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) și Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) prin intermediul Fundaţiei Eurasia. Opiniile exprimate aparţin Fundației Est-Europene şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Guvernului Suediei, Sida, Ministerului Afacerilor Externe al Danemarce/DANIDA, Fundaţiei Eurasia, USAID şi/sau al Guvernului SUA. 

Copyright ©2010 Fundaţia Est-Europeană.