Română      English      Русский
Prima pagină  »  Anunțuri  »  Concursuri și Achiziții
Concursuri și Achiziții

Publicat: 16.03.2016   
În perioada Decembrie 2015 – Mai 2017 Fundația Est-Europeană (FEE), în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), implementează programul ”Inițiativa comună de promovare a oportunităților egale”. Acest program este implementat cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, Guvernului Suediei și a Ministerului Afacerilor Externe a Danemarcei (DANIDA). În această ordine de idei, pentru a susține activitatea grupului de incluziune socială a persoanelor de etnie romă, FEE va angaja un coordonator ce va susține comunicarea între membrii acestuia și va facilita îndeplinirea scopurilor stabilite în comun. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.03.2016   
În perioada Decembrie 2015 – Mai 2017 Fundația Est-Europeană (FEE), în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), implementează programul ”Inițiativa comună de promovare a oportunităților egale”. În această ordine de idei, pentru a dezvolta capacitățile grupurilor menționate, FEE va angaja un expert/experți în domeniul de cartare, analiză și elaborarea politicilor publice din perspectiva egalității și non-discriminării a grupurilor vulnerabile identificate (tineri, femei, persoane de etnie romă, persoane în etate și persoane cu dizabilități). Citeşte mai mult...
Publicat: 09.03.2016   
Până la finele anului 2016 Fundația Est-Europeană (FEE) implementează programul de suport pentru antreprenoriatul social din Moldova. În contextul lipsei reglementărilor legale a domeniului Antreprenoriatului Social (AS), legiferarea acestui domeniu va facilita dezvoltarea segmentului și crearea oportunităților pentru societatea civilă și grupurile vulnerabile, va permite reducerea sărăciei și va spori diminuarea problemelor sociale existente. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.02.2016   
Fundaţia Est – Europeană (FEE) în parteneriat cu Fundaţia „Europe Foundation” din Georgia cu suportul Uniunii Europene realizează Proiectul ”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar ale Republicii Moldova şi Georgiei cu cele din Uniunea Europeană”. Proiectul este co-finanțat de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei. Mai multe detalii despre implementarea proiectului în Republica Moldova pot fi accesate la www.alegesanatos.md Citeşte mai mult...
Publicat: 02.02.2016   
Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie naţională de asigurări care va presta servicii de asigurare medicală facultativă pentru angajaţii Fundaţiei Est-Europene (15-19 persoane) pe perioada 22.02.2016 – 31.12.2016. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.02.2016   
Fundaţia Est-Europeană este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel naţional în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. Fundaţia Est-Europeană (FEE) este cea de-a cincea organizaţie naţională din cadrul Reţelei ”Fundaţiei Eurasia”, fiind organizaţia succesoare a Fundaţiei Eurasia în Moldova. Pentru facilitarea implementării proiectelor sale, cât şi pentru crearea unei cadru logistic mai rentabil, reducerea consumului de combustibil, Fundația Est-Europeană anunță concurs de selectare a companiei pentru servicii trade-in a autoturismului Fundației. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.01.2016   
FEE va angaja un expert/experți în domeniul de cartare, analiză și elaborarea politicilor publice din perspectiva egalității și non-discriminării a grupurilor vulnerabile identificate (tineri, femei, persoane de etnie romă, persoane în etate și persoane cu dizabilități). Expertul va oferi suport FEE și CPD pe tot parcursul programului, atât la etapa de sporire a capacităților (minim 2 ateliere de instruire), cât și la etapa de dezvoltare și promovare a politicilor publice de către grupurile create. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.12.2015   
Fundaţia Est-Europeană anunță concurs pentru a identifica, iar ulterior de a contracta (pentru anul 2016) o companie specializată în comercializarea produselor de papetărie care va fi partenerul Fundaţiei Est-Europene pe parcursul anului 2016 în aprovizionarea acesteia cu produse de papetărie la cerere. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.12.2015   
Fundaţia Est-Europeană este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel naţional în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de 03 noiembrie 2009). Conform planului de activitate al Fundaţiei, pentru anul 2014, sunt planificate o serie evenimente care necesită transportarea persoanelor atât pe teritoriul Republicii Moldova cât si în exterior. Numărul persoanelor transportate poate varia de la 1 la 50 persoane. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.12.2015   
Scopul concursului Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta pentru anii 2016 - 2017 o companie specializată în prestarea serviciilor hoteliere. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.12.2015   
În perioada 2012-2016 Fundația Est-Europeană implementează Programul „Cetățeni activi, comunități prospere” din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei.Fundația Est- Europeană (FEE) va consolida capacitățile Organizaților Societății Civile (OSC) locale și va susține eforturile acestora în domeniul implementării inițiativelor de mobilizare comunitară, folosind principiile drepturilor omului, egalitate de șanse, non-discriminare, transparență, participare și responsabilitate. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.12.2015   
Fundația Est- Europeană (FEE) va consolida capacitățile Organizaților Societății Civile (OSC) locale și va susține eforturile acestora în domeniul implementării inițiativelor de mobilizare comunitară, folosind principiile drepturilor omului, egalitate de șanse, non-discriminare, transparență, participare și responsabilitate. Elaborarea conceptului și livrarea training-ului în domeniul mobilizării comunitare și dezvoltării locale pentru 30 de persoane pentru o durată de 2,5 zile. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.11.2015   
Scopul anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte privind procurarea de echipament tehnic care va fi oferit în calitate de premii la Conferința Națională de Premiere eTwinning Plus 2015: Proiecte de Succes în cadrul Programului Comisiei Europene eTwinning Plus Moldova, care se va desfășura la 19 decembrie 2015. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.11.2015   
Fundaţia „Eurasia Partnership” din Georgia în parteneriat cu Fundaţia Est – Europeană (FEE), cu suportul Uniunii Europene, realizează în perioada 2013 – 2015 Proiectul ”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar ale Republicii Moldova şi Georgiei cu cele din Uniunea Europeană”. Proiectul este co-finanțat de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.11.2015   
Fundația Est-Europeană Moldova (FEE) în cooperare cu Ministerul Educației, cu suportul financiar al Comisiei Europene și prin intermediul Guvernului Suediei și al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei implementează Programul eTwinning Plus Moldova. Programul eTwinning este parte a Programului de învățare permanentă al Comisiei Europene și se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte privind realizare concept, design, producere și promovarea unui banner web. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.09.2015   
Fundația Est – Europeană (FEE) implementează proiectul " Consolidarea Suportului Societății Civile din Moldova pentru Integrare Europeană", susținut de FHI 360 din resursele financiare acordate de către Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Proiectul urmărește să fortifice sprijinul civic pentru procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Acțiunea este un efort comun al partenerilor de proiect care combină capacități și experiențe în domeniul promovării integrării europene ale tuturor părților participante. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.08.2015   
Fundația Est-Europeană Moldova (FEE) în cooperare cu Ministerul Educației, cu suportul financiar al Comisiei Europene și prin intermediul Guvernului Suediei și al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei implementează Programul eTwinning Plus Moldova. Programul eTwinning este parte a Programului de învățare permanentă al Comisiei Europene și se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Prestatorul va produce și livra materialele promoționale în totalitate conform solicitării Fundației până la 20 septembrie 2015. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.07.2015   
Fundația Est-Europeană Moldova (FEE) în cooperare cu AO Academia Națională de Șah din Moldova implementează proiectul Șahul egal pentru toți, proiect ce-și propune ca finalitate elaborarea strategiei incluzive de dezvoltare a șahului. În scopul bunei implementări a Proiectului Șahul egal pentru toți, se vor elabora 2 spoturi video ce vor evidenția beneficiile predării șahului, inclusiv în rândul persoanelor cu dizabilități. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.06.2015   
Activitatea Fundației Est-Europene este finanțată din diverse surse externe, prin contracte de grant: Guvernul Suediei, Guvernul Danemarcei, Uniunea Europeana, Guvernul Statelor Unite, organizații internaționale etc. Conform politicilor și procedurilor de activitate ale Fundației privind managementul sub-granturilor, inclusiv prevederilor contractelor de grant semnate cu donatorii externi, Fundația asigură efectuarea auditului sub-granturilor de către auditori licențiați. Ținând cont de acestea, Fundația dorește să contracteze una sau mai multe companii de audit care să presteze servicii în scopul auditării sub-granturilor Fundației. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.06.2015   
Fundaţia Est-Europeană anunță extinderea termenului pentru selectarea unui trainer sau grup de traineri pentru oferirea serviciilor de instruire în cadrul proiectului Fondul pentru Tineri Moldova -termenul limită pentru depunerea dosarului este 8 iunie 2015. Citeşte mai mult...

81 - 100 din 118

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
Chişnău, MD-2004, Republica Moldova
Telefon:  +373 22 235343
Numărul de fax:  +373 22 542338

 


Acest site web este realizat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Guvernului Suediei sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

© 2018 Fundaţia Est-Europeană   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS