Română      English      Русский
Prima pagină  »  Anunțuri  »  Concursuri și achiziții
Concursuri și achiziții
Concurs pentru selectarea companiei/companiilor pentru Deservirea Evenimentelor (servicii de cazare, alimentare și chirie săli de conferințe)
Publicat: 29.11.2018   

Cadrul general 
 
Fundaţia Est-Europeană este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel naţional în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de          03 noiembrie 2009). 
 
Pe parcursul anului 2019 Fundația Est-Europeană planifică organizarea a peste 30 de evenimente de diverse tipuri în cadrul proiectelor pe care le implementează, începând de la evenimente de o zi cu participarea de la 25 până la 100 persoane (de tip seminare, ateliere de instruire, conferințe, forumuri), și finisând cu evenimente de tipul școlilor de instruire cu număr de participanți de la 80 la 120 persoane și durată de 2 – 3 zile, care pe lângă servicii alimentare și chirie spații, implică și servicii cazare. Aproximativ jumătate din ele sunt destinate inclusiv și persoanelor cu dizabilități. 
 
Scopul concursului
 
Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta (pentru anul 2019) o companie/companii specializate în deservirea evenimentelor cu prestare de servicii cazare, alimentare și chirie săli de conferințe, în scopul găzduirii diverselor tipuri de evenimente organizate de Fundația Est-Europeană.
 
Sarcina tehnică 
 
Pentru evaluarea ofertelor comerciale, inclusiv componenta financiară, ofertantul va trebui să completeze Formularul de Aplicare (Anexa nr. 1), anexată la prezenta cerere de oferte. 
 
Criterii de selectare
 
Pentru identificarea companiei/companiilor specializate în serviciile solicitate, iar ulterior contractarea acesteia/-ora pentru anul 2019 în calitate de furnizor/i de bază al/ai Fundației, se vor aplica următoarele criterii de selectare: 
- Experiența companiei (prezența pe piață minimum 1 (an) ani, clienți fideli/referințe); 
- Disponibilitatea de a oferi condiții de instruire, alimentare și de cazare adecvate;
- Preț competitiv (oferta financiară); 
- Amplasarea companiei în zone ale orașului cu transport în comun ușor accesibil va constitui un avantaj;
- Accesibilitatea locației pentru persoane cu dizabilități (rampă, grup sanitar adaptat) va constitui un avantaj, în procesul de selectare a companiilor pentru evenimente care necesită aceste facilități;
 
Cerințe specifice
 
Faţă de condiţiile de cazare:
- Servicii de cazare în regim Single și Twin (2 paturi separate);
- Condiții adecvate în camere: posibilitatea de a modifica temperatura în cameră în dependență de timpul de afară (cald sau rece), baie/duș, grup sanitar;
- Alte comodități (TV, aer condiționat, conexiune la internet etc.).
 
Faţă de condiţiile de alimentare:
- Servicii de alimentare pentru persoane: pauză de prânz, pauză de cafea, cină şi mic dejun, cu oferire de meniu variat și bucătărie sănătoasă;
- Operativitate și eficiență în procesul de deservire.
 
Faţă de sala de instruire:
- Sală/săli de instruire/de conferințe cu destinație specială pentru organizarea de evenimente; 
- Dotarea sălilor de studii cu un mobilier (mese, scaune) care să poată fi ușor schimbate pentru ca grupul de participante să se reorganizeze în diferite situații (de exemplu: mesele şi scaunele să fie aranjate sub forma unui cerc/pătrat etc. sau să fie posibil să fie formate mai multe grupe mici de lucru);
- Dotarea sălilor cu proiector, prelungitoare, ecran pentru proiector, tablă de flipchart şi boxe va constitui un avantaj;
- Asigurarea cu apă plată (0,5 l) pentru persoanele participante la eveniment;
- Conexiune la internet (vă rugăm să indicați existența sau lipsa accesului Wi-Fi);
- Dotarea sălilor de conferințe  cu echipament de traducere simultană va constitui un avantaj în selectarea locației pentru evenimente care vor presupune servicii traducere. 
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente:
1) Formularul de Aplicare (anexa nr. 1) completat integral, cu semnătura și amprenta ștampilei;
2) Copia certificatului de înregistrare;
3) Meniuri cu specificarea prețului pentru mic dejun, pauză de prânz, pauza de cafea și cină;
4) Imagini care să prezinte condiţiile de cazare, de alimentație (sala restaurantului), de desfășurare a activităților (sala de instruire);
 
Evaluarea ofertelor comerciale va fi efectuată luând în considerație următoarele:
1) Dosarul de aplicare (prezența tuturor documentelor solicitate);
2) Oferta financiară (în procesul de evaluare a ofertelor recepționate, va fi efectuată analiză comparativă a prețurilor, ținându-se cont de raportul preț – calitate); 
3) Criteriile de selecție (va fi analizat fiecare criteriu de selecție și evaluat prin prisma raportului preț – calitate și corespunderii acestora cerințelor solicitate);
 
Termenul limită de depunere a ofertelor este: 13 decembrie 2018, inclusiv. 
 
Oferta comercială cu mențiunea – Concurs Deservire Evenimente - se va expedia prin poşta electronică concurs@eef.md, prin fax la numărul (022) 54 23 38 sau se va depune personal la sediul Fundaţiei: str. 31 august 1989, nr. 98, etaj 3, Chişinău
 
Pentru întrebări: Oxana Zanoga, analist financiar, pe adresa e-mail: oxana.zanoga@eef.md sau la numărul de telefon: (022) 23 53 43.
 
Despre Fundaţia Est-Europeană
 
Fundaţia Est-Europeană sprijină consolidarea democraţiei şi contribuie la dezvoltarea durabilă a societăţii moldoveneşti prin intermediul programelor educaţionale, asistenţei tehnice şi programelor de granturi care promovează dezvoltarea societăţii civile, consolidează buna guvernare şi mass-media şi contribuie la prosperitatea economică.
 
Fundaţia Est-Europeană îşi concentrează activităţile în trei domenii prioritare: Dezvoltare Economică, Promovarea Bunei Guvernări şi Acţiuni Sociale. În realizarea obiectivelor sale, FEE respectă principiile de egalitate şi nediscriminare.
 
Descarcă fișierele atașate
doc, 0 B


Alte Concursuri și achiziții

Publicat: 29.11.2019   
Fundaţia Est-Europeană este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel naţional în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de 03 noiembrie 2009). Conform planului de activitate al Fundației, pentru anul 2020, sunt planificate o serie evenimente care necesită transportarea persoanelor atât pe teritoriul Republicii Moldova. Numărul persoanelor transportate poate varia de la 1 la 50 persoane. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.11.2019   
Fundaţia Est-Europeană este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel naţional în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de 03 noiembrie 2009). Conform planului de activitate al Fundației, pentru anul 2020, sunt planificate o serie evenimente care necesită transportarea persoanelor atât pe teritoriul Republicii Moldova. Numărul persoanelor transportate poate varia de la 1 la 50 persoane. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.09.2019   
Fundația Est-Europeană va contracta o companie/mai multe companii care va/vor presta servicii de găzduire a evenimentului, alimentare și cazare a participanților. Târgul Național de Inițiative Locale se va desfășura în prima săptămână a lunii noiembrie: 6-7 noiembrie sau 7-8 noiembrie, 2019 în dependență de disponibilitatea locației propuse din partea prestatorului de servicii. Solicitarea de oferte include posibilitatea companiilor de a aplica pentru ambele loturi sau pentru un singur lot. Fundația Est-Europeană va contracta o companie pentru Lot 1 și una sau mai multe companii pentru Lot 2. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.09.2019   
În scopul sensibilizării populaţiei şi a factorilor decizionali privind dezideratul de a facilita incluziunea grupurilor sub-reprezentate în procesul electoral şi în politică, vor fi difuzate materiale prin intermediul televiziunii, radioului şi spaţiului online. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este extins până la 10 septembrie 2019. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.09.2019   
În perioada ianuarie 2018 – iunie 2020 Fundația Est-Europeană (FEE), în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), Piligrim Demo şi Tarna Rom implementează proiectul ”Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive şi corecte în Republica Moldova, conforme recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi angajamentelor în domeniul drepturilor omului”. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de Suedia. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.09.2019   
În perioada ianuarie 2018 – iunie 2020 Fundația Est-Europeană (FEE), în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), Piligrim Demo şi Tarna Rom implementează proiectul ”Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive şi corecte în Republica Moldova, conforme recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi angajamentelor în domeniul drepturilor omului”. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de Suedia. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.06.2019   
Pentru buna implementare a Strategiei de Comunicare pentru Schimbarea Socială și Comportamentală: Primii Pași Necesari pentru a Preveni Violența Bazată pe Gen în Republica Moldova (CSSC), Fundația Est-Europeană intenționează să identifice o organizație/companie care va elabora și va implementa un plan de comunicare și vizibilitate în scopul informării publicului larg despre această inițiativă și sporirii nivelului de înțelegere a populației privind egalitatea de gen, dar și partajării responsabilităților casnice. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.05.2019   
Obiectivul acestui concurs este elaborarea conceptului şi organizarea instruirii outdoor (pe ateliere/grupuri) pentru 100 de persoane cu vârsta cuprinsă între 13-20 ani timp de 2,5 zile (9-11 iulie, 2019), locația va fi confirmată ulterior. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.05.2019   
Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie pentru producerea și elaborarea materialelor promoționale, conform sarcinii FEE, pentru 2 evenimente separate. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.05.2019   
Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie care va oferi servicii de cazare, alimentare și sală de instruire pentru buna desfășurarea a Școlii de Vară, care va avea loc în perioada 9-11 iulie, 2019. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.05.2019   
În scopul sensibilizării populaţiei şi a factorilor decizionali privind dezideratul de a facilita incluziunea grupurilor sub-reprezentate în procesul electoral şi în politică, vor fi elaborate şi difuzate materiale prin intermediul televiziunii, radioului şi spaţiului online. Sarcina tehnică pentru acest concurs este compusă din mai multe loturi pe fiecare grup de servicii. Fiecare lot presupune diferite tipuri de servicii. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.05.2019   
La 1 ianuarie 2017 Fundația Est-Europeană a demarat proiectul ”Construim punți, depășim bariere, finanțat de Uniunea Europeană. Guvernul Suediei cofinanțează acest proiect. Proiectul va susține cooperarea între actorii de pe ambele maluri ale Nistrului și va folosi o abordare apolitică în fortificarea cooperării între ei. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.05.2019   
Fundaţia Est-Europeană şi Uniunea Tinerilor Romi „Tarna Rom” anunţă competiţie deschisă în vederea selectării unui/unei formator/formatoare în scopul livrării Modulului „Comunicare publică de succes” în cadrul Proiectului “Societatea civilă pentru alegeri incluzive și corecte în Republica Moldova, conform recomandărilor UE și OSCE/ODIHR și angajamentelor internaționale în domeniul drepturilor omului”. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.05.2019   
Pentru a susţine ambele grupuri în implementarea planurilor de acțiuni, FEE va angaja un expert/grup de experți care vor oferi asistenţă ambelor grupuri în procesul de monitorizare a politicilor existente la nivel național. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.04.2019   
La 1 ianuarie 2017 Fundația Est-Europeană a demarat proiectul ”Construim punți, depășim bariere, finanțat de Uniunea Europeană. Guvernul Suediei cofinanțează acest proiect. Proiectul va susține cooperarea între actorii de pe ambele maluri ale Nistrului și va folosi o abordare apolitică în fortificarea cooperării între ei. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.03.2019   
Începând cu 1 ianuarie 2018, cu susținerea financiară a Uniunii Europene, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European, HelpAge International, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Centrul pentru Inovație și Dezvoltare Socială, implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea socială și economică a țării”. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.03.2019   
Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie pentru producerea și elaborarea materialelor promoționale, conform sarcinii FEE, în contextul Zilei Europei, care va avea loc în luna mai 2019. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.11.2018   
Criterii de selectare: Pentru identificarea companiei specializate în prestarea serviciilor găzduire evenimente se va atrage atenție la următoarele lucruri: - disponibilitatea prestării serviciilor solicitate în sarcina tehnică; - oferta de preț la serviciile prestate (de prezentat prețul pentru fiecare component în parte); - condițiile de plată; Citeşte mai mult...
Publicat: 29.11.2018   
Fundaţia Est-Europeană este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel naţional în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de 03 noiembrie 2009). Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta (pentru anul 2019) o companie specializată în comercializarea rechizitelor de birou care va fi partenerul Fundaţiei Est-Europene pe parcursul anului 2019 în aprovizionarea acesteia cu produsele necesare la cerere. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.11.2018   
Fundația Est-Europeană este o organizație neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel național în conformitate cu legislația Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova la data de 03 noiembrie 2009). Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie pentru achiziționare de combustibil pentru necesități curente pe parcursul anului 2019. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 157

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
Chişnău, MD-2004, Republica Moldova
Telefon:  +373 22 235343
Numărul de fax:  +373 22 542338

 


Acest site web a fost realizat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Suedia și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Guvernului Suediei sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

© 2019 Fundaţia Est-Europeană   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS