Română      English      Русский
Prima pagină  »  Noutăți  »  Comunicate
Comunicate
Răspândirea pe larg a corupției și performanța slabă a instituțiilor publice au încetinit integrarea europeană a Republicii Moldova în ultimii zece ani
Publicat: 17.06.2015   

Răspândirea pe larg a corupției și performanța slabă a instituțiilor publice au încetinit integrarea europeană a Republicii Moldova în ultimii zece ani
 
REPUBLICA MOLDOVA, CHIȘINĂU, 16 IUNIE 2015  
 
În perioada 2005-2014, Republica Moldova a înregistrat progrese importante în direcția integrării europene, printre care semnarea Acordului de Asociere, liberalizarea regimului de vize cu UE, asigurarea unui nivel mai înalt de respectare a drepturilor omului, asigurarea guvernării electronice, reformarea sectorului tehnologiilor informaționale și a serviciilor sociale. Totuși, deficiențe importante persistă în mai multe sectoare, în special în combaterea corupției, în sectorul bancar, în implementarea standardelor de calitate ale UE și în sectorul energetic. Astfel, în pofida progreselor înregistrate, corupția, politizarea domeniului public și performanța slabă a instituțiilor publice arată că în ultimii zece ani reformele au fost promovate sub presiune externă, pe când nivelul de acceptare și voința politică față de reformare au fost limitate. Aceste concluzii se regăsesc în Raportul de Progres „Republica Moldova în cadrul Politicii Europene de Vecinătate: 2005-2014”, prezentat de Asociația ADEPT și EXPERT-GRUP la 16 iunie 2015.
 
În această perioadă, cadrul legal și normativ din sectorul justiției a fost revizuit substanțial și au fost înființate instituții noi. În pofida acestor eforturi, reformarea justiției decurge anevoios, din cauza lipsei unei voinţe reale de reformare, politizării procesului de numiri în funcţiile-cheie ale sistemului, dar și din cauza resurselor financiare insuficiente pentru reformă. Eforturile de ordin legislativ și instituțional în combaterea corupției nu au diminuat nivelul acesteia. Dimpotrivă, nivelul corupției a crescut, provocând nemulțumirea cetățenilor. Această situație este dictată de gradul înalt de dependenţă politică a agenţiilor anticorupţie. Discrepanţa dintre drepturile şi libertăţile omului consacrate prin acte legislative oficiale şi practicile cotidiene continuă a fi sesizabilă. Moldova dispune în prezent de un cadru juridic solid pentru promovarea drepturilor omului, însă există lacune semnificative în punerea în aplicare a acestora, iar această situație este determinată de calitatea proastă a sectorului de justiție din țară. Pentru reglementarea conflictului transnistrean, a fost instituit formatul de negocieri „5+2”, urmat de unificarea procedurilor vamale la frontiera moldo-ucraineană și lansarea misiunii EUBAM. Acordul de Asociere UE-Moldova a schimbat substanțial contextul regional, creând condiții pentru atragerea regiunii transnistrene în procesele prevăzute de DCFTA și soluționarea politică ulterioară a conflictului.
 
În relațiile comerciale cu alte țări au avut loc progrese importante datorită angajamentelor asumate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului și aprofundării relațiilor comerciale cu UE. Exporturile în UE au crescut de la 440 milioane euro în 2005 la peste 1,1 miliarde euro în 2014, iar zona comunitară a devenit principala piață de desfacere pentru produsele moldovenești. Cu toate acestea, pentru a valorifica în continuare capacitatea de export a țării și a beneficia de DCFTA, sunt necesare eforturi suplimentare pentru adoptarea standardelor de calitate ale UE. Deschiderea unei afaceri în Republica Moldova a devenit mai simplă în ultimii nouă ani datorită implementării ghișeelor unice pentru înregistrarea întreprinderilor și reducerea volumului de documente solicitate. Însă obținerea permiselor, în special a celor pentru construcții, este în continuare problematică. Sistemul de protecție socială a fost supus reformelor structurale și instituționale, prin crearea mai multor instituții pentru promovarea serviciilor mai bune și aplicarea corectă a normelor. Însă reforma prelungită a sistemului de pensii și eficiența scăzută a distribuției ajutoarelor sociale rămân a fi probleme critice. În domeniul muncii, acorduri internaționale privind protecția socială a migranților au fost semnate cu 14 țări, însă nu și cu Rusia, care continuă să fie destinația cea mai importantă pentru migranții moldoveni. În țară, angajările neoficiale rămân a fi o problemă importantă, care trebuie să fie soluționată prin îmbunătățirea condițiilor pentru antreprenori și a normelor fiscale. Serviciile financiare rămân a fi slab dezvoltate sub aspect de calitate și dimensiune, cu o infrastructură digitală care nu ajunge la standardele moderne, în special la bursa locală de valori. În plus, problemele recente în sectorul bancar arată că există deficiențe semnificative în gestionarea acestui sector.

Raportul a fost elaborat în cadrul unui proiect implementat de ADEPT și Expert-Grup cu suportul oferit de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) prin intermediul Fundaţiei Est-Europene și FHI 360. Acest raport este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID, a Guvernului SUA, FHI 360 și/sau Fundației Est-Europene.

 

Descarcă fișierele atașate
doc, 463 KB


Alte Comunicate

Publicat: 29.10.2018   
Trei cadre didactice din Republica Moldova au participat la Conferința anuală eTwinning cu genericul eTwinning și patrimoniul nostru: trecutul se întâlnește cu viitorul, care a avut loc la Varșovia, Polonia în perioada 25 - 27 octombrie 2018. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.05.2017   
În cadrul unei conferințe naționale, care s-a desfășurat la Chișinău vineri, 26 mai 2017, a fost lansat primul studiu privind inegalitățile în Republica Moldova. Studiul ”Inegalităţile în Republica Moldova: Provocări şi oportunităţi” a fost elaborat în cadrul Proiectului „Inițiativa comună de promovare a oportunităților egale”, implementat de către Fundaţia Est-Europeană şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.11.2016   
Circa 57% din vopselele examinate într-un nou studiu a vopselelor pe bază de solvenți (emailuri) au conținut concentrații majorate de plumb (mai mari de 90 ppm (mg/l)), iar 5 din 12 branduri de vopsele examinate au conținut concentrații periculoase (circa 10,000 ppm (mg/l)). Acestea sunt datele unui studiu realizat în cadrul proiectului global al IPEN (cu suportul SIDA), implementat în Moldova de AO EcoContact. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.10.2016   
Fundația Est–Europeană – Moldova a prezentat, marţi, 04 octombrie 2016, în cadrul unui Culb de presă, studiul „Monitorizarea calităţii apei potabile distribuite în sistemele de apeducte centralizate din oraşele Republicii Moldova”. Studiul s-a desfăşurat în toate raioanele R. Moldova, inclusiv trei municipii şi Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, în perioada iulie–septembrie 2016. Studiul a fost realizat în două etape: prelevarea probelor şi analiza rezultatelor. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.04.2015   
ONG-urile de media şi alte organizaţii ale societăţii civile dezaprobă operarea modificărilor la Codul Audiovizualului fără consultări prealabile cu societatea civilă şi cer să fie amânată examinarea proiectului de lege. ONG-urile de media dezaprobă secretomania şi graba de care au dat dovadă legiuitorii la elaborarea şi la înregistrarea ca iniţiativă legislativă a unor noi modificări la Codul audiovizualului şi la legea cu privire la libertatea de exprimare. Considerăm inadmisibile încercările de a îmbunătăţi o lege prin încălcarea altei legi, or, în cazul dat, au fost ignorate prevederile Legii nr. 239 privind transparenţa în procesul decizional. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.12.2014   
La 18 decembrie curent Fundația Est Europeană, în calitate de Agenție Națională de Suport eTwinning Plus Moldova (PSA Moldova), organizează în cooperare cu Ministerul Educației al Republicii Moldova Conferința Națională eTwinning Plus 2014: Proiecte de Succes, dedicată factorilor de decizie din sistemul educaţional din Republica Moldova. Evenimentul din acest an își propune să popularizeze proiectele de succes și rezultatele obținute de cadrele didactice din țara noastră, să faciliteze transferul de idei şi de practici bune şi să evidenţieze beneficiile eTwinning din punct de vedere al sistemului de învăţământ, al şcolilor, elevilor şi profesorilor. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.06.2014   
Noi, reprezentanţii societății civile ai Republicii Moldova, semnatari ai prezentei declarații, - pornind de la interesul prioritar al edificării unei societăţi democratice în Republica Moldova, fondate pe statul de drept, pluralismul politic, separarea puterilor, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, echitatea socială şi o economie de piaţă eficientă şi funcţională, Citeşte mai mult...
Publicat: 21.10.2013   
Ambasada Suediei și Fundația Est-Europeană au plăcerea să vă invite la deschiderea Expoziției ”Femei Creative: Realizările femeilor–inventatoare din Suedia”, care va avea loc marți, 22 octombrie 2013, orele 13:30 în incinta Academiei de Studii Economice a Moldovei (strada Mitropolit Bănulescu Bodoni 59, bloc F – blocul nou construit, etaj 2). Citeşte mai mult...

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
Chişnău, MD-2004, Republica Moldova
Telefon:  +373 22 235343
Numărul de fax:  +373 22 542338

 


Acest site web este realizat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Guvernului Suediei sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

© 2018 Fundaţia Est-Europeană   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS