Română      English      Русский
Prima pagină  »  Programe  »  Suport pentru grupuri vulnerabile
Programul Suport pentru Grupuri Vulnerabile

Scopul Programului

Acest program are scopul de a extinde accesul grupurilor vulnerabile din comunități la servicii sociale de calitate prin implicarea societății civile. Fundaţia Est-Europeană (FEE) va oferi support partenerilor săi pentru a asista autoritățile locale și cetățenii din comunitățile selectate în procesul de integrare social a grupurilor vulnerabile prin intermediul consolidării capacităților și a campaniilor de advocacy.  FEE și partenerii săi vor încuraja grupurile vulnerabile din comunitățile selectate să-și cunoască și să solicite respectarea propriilor drepturi.

Scurt istoric

Programul „ Suport pentru grupuri vulnerabile” este elaborat în baza experienței acumulate pe parcursul anilor 2009-2011, o perioadă în care a fost implementat Programul de Acțiuni Sociale. 300 de copii din 6 orfelinate au beneficiat de suport în cadrul acestei inițiative: au fost dotate cu echipament necesar clasele pentru cursuri vocaționale de culinărie, tâmplărie, croitorie, agricultură, iar 180 de reprezentanți ai Organizaţiilor Societăţii Civile (OSC), instituțiilor de stat şi  dministrației școlilor au fost instruiți în domeniile incluziunii sociale și drepturilor omului. Experiența a demonstrat că Programul a contribuit la respectarea drepturilor omului stipulate de Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului, ratificată de către Republica Moldova în anul 1993. Convenția prevede expres, la articolul 27 (1) „… dreptul fiecărui copil la standarde de viață adecvate dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale și sociale”.

Necesitatea Programului

Sistemul social din Republica Moldova care ține de grupurile vulnerabile de oameni se confruntă încă cu numeroase obstacole.Incluziunea copiilor cu dizabilități reprezintă o provocare semnificativă pentru sistemul educațional din Moldova. În prezent, Ministerul Educației nu are resurse suficiente pentru a acoperi toate necesitățile acestui grup de copii și direct se bazează pe ajutorul din partea donatorilor și OSC-urilor. UNICEF și 3 OSC-uri importante au creat un parteneriat strategic în acest domeniu, însă intervenţiile vizează doar 12 instituții din cele 53 existente. Programele de incluziune socială în şcoli se implementează, în mare parte, prin contribuţia donatorilor internaționali. Aceste eforturi însă rămân a fi sporadice și insuficiente.

Actuala guvernare a înregistrat schimbări pozitive în diferite sectoare, totuşi, situația grupurilor vulnerabile încă nu s-a îmbunătățit considerabil. Inițiativele de dezinstituționalizare au cuprins doar 40 la sută din orfani, reușind să  reorganizeze 10 din 63 de orfelinate și internate, altele 12 fiind în proces de transformare.

FEE va implementa un nou proiect care va facilita implementarea Programului Național pentru Educație Incluzivă 2011-2020 și Strategia Națională privind Reforma Sistemului Rezidenţial de Îngrijire a Copilului 2007-2012 prin oferirea suportului în cadrul procesului de incluziune a orfanilor dezinstituționalizați din trei comunităţi și susținerea acestora în procesul de integrare pe piața forței de muncă.

O altă categorie de populație lipsită de infrastructură socială elementară este categoria persoanelor în etate. Sistemul actual de sprijin pentru pensionari și persoanele cu dezabilități este șubred. Autoritățile locale si organizațiilede caritate private oferă asistență socială pentru grupurile vulnerabile în formă de plăți în numerar sau donații. Acest lucru nu este suficient pentru a duce o viață decentă.

Printre problemele identificate de FEE-M cu care se confruntă persoanele în etate și cu dezabiltăți, au fost  cele ce țin de accesul limitat la servicii sociale, medicale și juridice precum și calitatea scăzută a acestor servicii, lipsa de activitate socială, și oportunitățile limitate de comunicare cu colegii și membrii comunității. Astfel FEE va încerca să ofere sprijini în rezolvarea acestora prin selectarea  a trei grupuri țintă: copii aflați în dificultate, persoane cu dizabilități și persoane în etate.

Activități planificate

Programul „ Suport pentru grupuri vulnerabile” prevede consolidarea capacităților profesorilor și lucrătorilor sociali, organizarea școlilor de vară pentru copiii recent integrați în sistemul educațional general. Aceste activităţi vor include ore academice și de tranziție socială, mentorat și tutorat pe parcursul anului, acţiuni de incluziune socială și de deprinderi de viață, elaborarea manualelor metodologice pentru profesori, asistenți sociali, asistarea profesorilor din domeniu și oferirea suportului pentru copiii cu necesități special care se află în proces de integrare.

FEE va oferi suport partenerilor pentru cele trei comunități pentru a facilita procesul de integrare a copiilor cu dizabilități și în dificultate în sistemul educațional general.

De asemenea, un grup de experți finanțați de către FEE vor acorda suport pentru elaborarea materialelor metodologice pentru profesori și asistenți sociali, pentru elaborarea curriculei de tranziție pentru copiii cu dizabilități care provin din internate şi școli auxiliare, fiind organizată, de asemenea, instruirea profesorilor și tutorilor, cu implicarea OSC-urilor active din domeniu.

FEE va contribui la atragerea sprijinului din partea autorităților locale pentru a spori accesibilitatea copiilor cu dizabilități și a copiilor aflați în dificultate. Folosind bunele practici din alte țări, vor fi organizate cursuri de instruire pentru directorii de şcoli şi profesori pentru a asigura aplicarea curriculei și metodologiei aprobate.

Proiectul va aborda, de asemenea, nevoile persoanelor în etate prin crearea de centre comunitare, care va oferi sprijin pentru pensionari pentru a le facilita accesul la serviciile sociale, juridice și medicale și va crea, de asemenea, posibilități de incluziune socială a acestui strat de populație.

 Acest program va fi implementat in perioada 2012-2016


Prima pagină  »  Programe  »  Suport pentru grupuri vulnerabile

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
Chişnău, MD-2004, Republica Moldova
Telefon:  +373 22 235343
Numărul de fax:  +373 22 542338

 


Acest site web a fost realizat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Suedia și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Guvernului Suediei sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

© 2019 Fundaţia Est-Europeană   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS