Română      English      Русский
Prima pagină  »  Granturi  »  Ghid de eligibilitate
Ghid de eligibilitate
Criterii de eligibilitate
 
Organizațiile non - guvernamentale înregistrate legal pe teritoriul Republicii Moldova sunt eligibile pentru a aplica pentru finanțare .

Criterii de scriere a cererilor de finanţare:

La examinarea cererilor de finanţare, Fundaţia ia în considerare următoarele trei criterii:


Gradul de corespundere cu scopurile Fundaţiei

Proiectul se încadrează în prioritățile fundației?


Necesitatea proiectului şi suportul local

În ce mod iniţiativa respectivă răspunde cererilor şi necesităţilor existente la nivel local? Care e gradul de suport şi angajament local?


Viabilitate

În ce măsură efortul este susţinut local, atât financiar cât şi operaţional? Va rezulta iniţiativa în schimbări viabile şi pozitive, susţinute în timp?


Planul de implementare

Este strategia pentru atingerea obiectivelor inițiativei bine elaborată și realistă ? Ce bariere sau riscuri ar putea împiedica realizarea obiectivelor declarate ? Ce măsuri vor fi luate pentru a atenua aceste riscuri ? Care condițiile externe sunt necesare pentru reușita proiectului?


Eficacitate costurilor

În ce măsură efortul propus este rentabil? Este acest mod de abordare cel mai rentabil pentru realizarea scopurilor proiectului?


Calificări

În ce măsură persoanele şi organizaţiile participante au experienţa şi calificarea necesară pentru a pune în practică cu succes proiectul şi a administra fondurile grantului?

Rezultate

Ce schimbări semnificative va produce iniţiativa în rândul beneficiarilor săi? A fost elaborat un plan realist de măsurare şi raportare a acestor efecte? Ce măsuri vor fi luate pentru a încorpora aceste rezultate în luarea deciziilor ulterioare?


Utilizarea eficientă

În ce măsură partenerul va utiliza eficient alte resurse, incluzând contribuţii de la alţi sponsori, veniturile din proiect şi contribuţiile non băneşti ale solicitantului.


Sinergia

În ce măsură cererea complineşte sau continuă munca începută de alte iniţiative din regiune, inclusiv cele finanţate de Fundaţia Eurasia?

 


Prima pagină  »  Granturi  »  Ghid de eligibilitate

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
Chişnău, MD-2004, Republica Moldova
Telefon:  +373 22 235343
Numărul de fax:  +373 22 542338

 


Acest site web a fost realizat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Suedia și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Guvernului Suediei sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

© 2019 Fundaţia Est-Europeană   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS