Română      English      Русский
Prima pagină  »  Anunțuri  »  Concursuri și achiziții
Concursuri și achiziții

Publicat: 02.08.2016   
Fundația Est-Europeană Moldova (FEE) în cooperare cu Ministerul Educației, cu suportul financiar al Comisiei Europene, Guvernului Suediei și al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA implementează Programul eTwinning Plus Moldova. Programul eTwinning este parte a Programului de învăţare permanentă al Comisiei Europene și se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.07.2016   
Scopul acestei solicitări de oferte este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie care se va ocupa de consultarea și conformarea Fundației Est-Europene în calitate de angajator în contextul Legii nr. 186-XVI din 10.07.2008 privind securitatea și sănătatea în muncă. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.07.2016   
Pentru o informare calitativă a consumatorilor despre progresele realizate de guvernul național în armonizarea cadrului legislativ existent al țării cu standardele UE în domeniul siguranței alimentelor, FEE anunță concursul pentru identificarea unui expert sau unui grup de experți care vor efectua monitorizarea activității organelor de stat din domeniul sanitar și fito-sanitar (SFS) din Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.07.2016   
Pentru a susţine grupul de etnie Romă în implementarea planului de advocacy, FEE va angaja un expert în domeniul de analiză a oportunității de înființare a unei strucuturi responsabile pentru problematica romilor în cadrul administrației publice centrale, atribuițiile și mecanismul de funcționare al acesteia. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.07.2016   
În perioada Decembrie 2015 – Mai 2017 Fundația Est-Europeană (FEE), în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), implementează programul ”Inițiativa comună de promovare a oportunităților egale”. Acest program este implementat cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, Guvernului Suediei și a Ministerului Afacerilor Externe a Danemarcei (DANIDA). Pentru a susţine grupul de etnie Romă în implementarea planului de advocacy, FEE va angaja un expert în domeniul de analiză a cadrului funcţional şi a actelor normative cu privire la formalizarea, consolidarea şi eficientizarea activităţii mediatorului comunitar. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.07.2016   
Dare2Change este primul program social de mentorat din Republica Moldova. Pentru buna desfășurare a Proiectului, compania va elabora conceptul, planul de desfășurare și va implementa planul de comunicare în scopul sporirii nivelului de înțelegere a populației privind incluziunea persoanelor vulnerabile în viața socială. Strategia de comunicare va cuprinde elaborarea a unui număr de materiale foto, materiale promoționale și elaborarea a unui număr de texte/articole, cu ulterioara plasare a acestora în mass-media. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.07.2016   
În perioada Decembrie 2015 – Mai 2017 Fundația Est-Europeană (FEE), în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), implementează programul ”Inițiativa comună de promovare a oportunităților egale”. Acest program este implementat cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, Guvernului Suediei și a Ministerului Afacerilor Externe a Danemarcei (DANIDA). Pentru a susţine grupul de etnie Romă în implementarea planului de advocacy, FEE va angaja un expert în domeniul de analiză a cadrului funcţional şi a actelor normative cu privire la formalizarea, consolidarea şi eficientizarea activităţii mediatorului comunitar. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.06.2016   
Scopul acestei solicitări de oferte este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie care se va ocupa de consultarea și conformarea Fundației Est-Europene în calitate de angajator în contextul Legii nr. 186-XVI din 10.07.2008 privind securitatea și sănătatea în muncă. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.06.2016   
Pentru o informare calitativă a consumatorilor despre progresele realizate de guvernul național în armonizarea cadrului legislativ existent al țării cu standardele UE în domeniul siguranței alimentelor, FEE anunță concursul pentru identificarea unui expert sau unui grup de experți care vor efectua monitorizarea activității organelor de stat din domeniul sanitar și fito-sanitar (SFS) din Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.06.2016   
Scopul acestei solicitări de oferte este de a identifica, iar ulterior de a contracta un jurist/echipă de juriști sau companie care se va ocupa de înregistrarea Fundației Est-Europene în calitate de operator de date cu caracter personal în contextul Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.05.2016   
Fundația Est Europeană Moldova (FEE) cu suportul financiar al Guvernul Suediei și al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei implementează Programul „Fondul pentru Tineri” în perioada 2013 - 2016. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.05.2016   
Fundația Est Europeană Moldova (FEE) cu suportul financiar al Guvernul Suediei și al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei implementează Programul „Fondul pentru Tineri” în perioada 2013 - 2016. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.05.2016   
Fondul pentru Tineri este un program conceput pentru a încuraja participarea tinerilor din 8 comunități din Moldova în procesul decizional şi de mobilizare a resurselor în jurul unor probleme importante din comunităţile lor. În cadrul acestui program, Fundaţia Est-Europeană planifică elaborarea de materiale promoționale pentru echipele locale de tineri - membri ai consiliilor de administrare a Fondului pentru Tineri. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.04.2016   
Fundaţia Est-Europeană este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel naţional în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de 03 noiembrie 2009). Fondatorul unic al Fundaţiei este organizaţia non-profit ”Fundaţia Eurasia”, Washington, D.C. (SUA). Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie pentru elaborare, imprimare și livrare materiale promoționale cu logoul Fundației Est-Europene. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.04.2016   
În perioada 2012-2016 Fundația Est-Europeană implementează Programul „Cetățeni activi, comunități prospere” din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei. Una dintre componente este Programul „Mobilizarea comunităților pentru dezvoltare locală” care are scopul de a spori implicarea cetățenilor pentru a contribui la rezolvarea celor mai stringente probleme comunitare. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.04.2016   
Atenție! Termenul limită de depunere a ofertelor a fost extins până la 4 mai 2016. FEE implementează proiectul ”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar al Republicii Moldova cu cele din Uniunea Europeană”. Acțiunea are scopul de a contribui la îmbunătățirea condițiilor socio-economice pentru cetățenii din Moldova prin susținerea convergenței transparente la politicile UE în domeniul sanitar și fito-sanitar (SFS). Pentru promovarea eficientă a activităților proiectului și pentru o informare calitativă a consumatorilor FEE planifică organizarea celor patru cluburi de presă în domeniul siguranței alimentare. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.04.2016   
Fundația Est-Europeană din Moldova realizează proiectul Fondul pentru Tineri în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi cu suportul financiar acordat de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei (DANIDA). Citeşte mai mult...
Publicat: 12.04.2016   
Pentru buna desfășurare a Proiectului ”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar al Republicii Moldova cu cele din Uniunea Europeană”, se vor elabora și difuza materiale în scopul ridicării nivelului de înțelegere a populației cu privire la problemele de siguranță alimentară și de protecție a consumatorilor. Sarcina tehnică pentru acest concurs este compusă din mai multe loturi pe fiecare grup de servicii. Fiecare lot presupune diferite tipuri de servicii. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.03.2016   
În perioada Decembrie 2015 – Mai 2017 Fundația Est-Europeană (FEE), în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), implementează programul ”Inițiativa comună de promovare a oportunităților egale”. Acest program este implementat cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, Guvernului Suediei și a Ministerului Afacerilor Externe a Danemarcei (DANIDA). În această ordine de idei, pentru a susține activitatea grupului de incluziune socială a persoanelor de etnie romă, FEE va angaja un coordonator ce va susține comunicarea între membrii acestuia și va facilita îndeplinirea scopurilor stabilite în comun. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.03.2016   
În perioada Decembrie 2015 – Mai 2017 Fundația Est-Europeană (FEE), în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), implementează programul ”Inițiativa comună de promovare a oportunităților egale”. În această ordine de idei, pentru a dezvolta capacitățile grupurilor menționate, FEE va angaja un expert/experți în domeniul de cartare, analiză și elaborarea politicilor publice din perspectiva egalității și non-discriminării a grupurilor vulnerabile identificate (tineri, femei, persoane de etnie romă, persoane în etate și persoane cu dizabilități). Citeşte mai mult...

121 - 140 din 176

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
Chişnău, MD-2004, Republica Moldova
Telefon:  +373 22 235343
Numărul de fax:  +373 22 542338


Acest site web a fost realizat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Suedia și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Guvernului Suediei sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

© 2021 Fundaţia Est-Europeană   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS