Română      English      Русский
Prima pagină  »  Despre noi  »  Semnalați o fraudă
Semnalați o fraudă
Semnalați o fraudă sau o încălcare
Publicat: 07.12.2020   

Fundația Est-Europeană cere de la membrii Consiliului de Directori, conducători, angajați, parteneri, beneficiari și voluntari (în continuare acest grup de persoane va fi numit „Părți interesate”) să respecte cele mai înalte standarde de etică în îndeplinirea îndatoririlor și responsabilităților lor.

Toate Părțile interesate sunt încurajate să raporteze despre orice acțiune sau presupusă acțiune întreprinsă în cadrul Fundației care este pretins ilegală, frauduloasă sau care încalcă orice politică a Fundației (fiecare în parte numită „Încălcare”).

Orice persoană care raportează o Încălcare trebuie să acționeze cu bună credință, fără rea intenție față de Fundație sau față de o persoană din cadrul Fundației, și să aibă motive rezonabile pentru a crede că informațiile pe care le comunică indică asupra faptului că a avut loc o Încălcare.

Nimeni din cei/cele care cu bună credință depun o reclamație sau cooperează la investigarea unei încălcări nu va suferi represalii, hărțuire, constrângeri sau alte consecințe adverse.

Politica privind avertizorii de integritate, formularul pentru depunerea unei reclamații, precum și adresele la care se expediază reclamațiile pot fi descărcate mai jos.

Descarcă fișierele atașate
pdf, 128 KB


Alte Semnalați o fraudă

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
Chişnău, MD-2004, Republica Moldova
Telefon:  +373 22 235343
Numărul de fax:  +373 22 542338


Acest site web a fost realizat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Suedia și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Guvernului Suediei sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

© 2021 Fundaţia Est-Europeană   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS