Română      English      Русский
Prima pagină  »  Resurse  »  Publicații
Publicații

Publicat: 23.01.2019   
Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului „Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive şi corecte în Republica Moldova, conforme recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi angajamentelor în domeniul drepturilor omului”, implementat de către Fundația Est-Europeană (FEE) din Moldova, în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), Piligrim Demo şi Tărnă Rom, cu sprijinul financiar oferit de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia. Opiniile exprimate aparțin autoarei și nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.01.2019   
Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului „Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive şi corecte în Republica Moldova, conforme recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi angajamentelor în domeniul drepturilor omului”, implementat de către Fundația Est-Europeană (FEE) din Moldova, în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), Piligrim Demo şi Tărnă Rom, cu sprijinul financiar oferit de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia. Opiniile exprimate aparțin autorului și nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.12.2018   
Această publicație este realizată de A.O. „Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dziabilități din Republica Moldova” cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.12.2018   
Această publicație este realizată în cadrul proiectului „Parteneriate locale și implicare națională pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități”, implementat de Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova, cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Centrul “Parteneriate pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Guvernul Suediei. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.11.2018   
Acest raport este realizat de Coaliţia „Vocea Romilor” în cadrul proiectului „Pas cu pas găsim soluții pentru Romii din Republica Moldova – Coaliția Vocea Romilor” implementat de Uniunea Tinerilor Romi din RM “Tărnă Rom” cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.09.2018   
Acest raport a fost realizat de Strategicus Consulting pentru Fundația Est-Europeană, în cadrul proiectului „Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive și corecte în Republica Moldova, conform recomandărilor UE și OSCE/ODIHR și angajamentelor internaționale în domeniul drepturilor omului”, implementat de către Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” Piligrim Demo şi Tarna Rom, finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat de Guvernul Suediei. Conținutul acestui raport este responsabilitatea exclusivă a autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Uniunii Europene sau al Guvernului Suediei. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.09.2018   
Acest raport a fost realizat de Strategicus Consulting pentru Fundația Est-Europeană, în cadrul proiectului „Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive și corecte în Republica Moldova, conform recomandărilor UE și OSCE/ODIHR și angajamentelor internaționale în domeniul drepturilor omului”, implementat de către Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” Piligrim Demo şi Tarna Rom, finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat de Guvernul Suediei. Conținutul acestui raport este responsabilitatea exclusivă a autorilor şi nu reflectă punctul de vedere al Uniunii Europene sau al Guvernului Suediei. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.09.2017   
Ghidul Elaborarea Strategiei de dezvoltare a cluburilor politice ale femeilor este un produs, elaborat în cadrul Proiectului Sporirea reprezentării politice a femeilor în viaţa politică a Republicii Moldova şi crearea a cinci Cluburi Politice ale Femeilor. Proiectul este realizat cu susţinerea Programului „Femeile în Politică”, implementat de Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women) şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în parteneriat cu Fundaţia Est-Europeană şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.09.2017   
Ghidul “DIMENSIUNEA DE GEN ÎN GUVERNAREA LOCALĂ” este unul din produsele Proiectului “Consolidarea reprezentării politice a femeilor în viaţa politică din Republica Moldova şi crearea a cinci Cluburi Politice ale Femeilor”. Ghidul este adresat aleşilor locali - femei si bărbaţi - persoanelor cu funcţii de demnitate publică, funcţionarilor publici, reprezentanţi ai administraţiei publice locale (în continuare – APL). Acesta are menirea să contribuie la îmbogăţirea şi îmbunătăţirea condiţiei de promotori ai egalităţii de gen a primarilor, consilierilor locali (săteşti, orăşeneşti, municipali) şi consilierilor raionali. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.08.2017   
Studiul "Inegalitățile în Republica Moldova: Provocări și oportunități" a fost elaborat în cadrul Proiectului „Inițiativa comună de promovare a oportunităților egale”, implementat de către Fundația Est-Europeană și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, Guvernului Suediei și a Ministerului Afacerilor Externe a Danemarcei (DANIDA).Inițiativa are scopul de a îmbunătăți situația grupurilor marginalizate și vulnerabile prin promovarea principiului egalității și nediscriminării în elaborarea și implementarea politicilor publice. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.06.2015   
Raportul de Progres „Republica Moldova în cadrul Politicii Europene de Vecinătate: 2005-2014”, prezentat de Asociația ADEPT și EXPERT-GRUP la 16 iunie 2015, a fost elaborat în cadrul unui proiect implementat de ADEPT și Expert-Grup cu suportul oferit de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) prin intermediul Fundaţiei Est-Europene și FHI 360. Acest raport este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID, a Guvernului SUA, FHI 360 și/sau Fundației Est-Europene. Citeşte mai mult...

21 - 31 din 31

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
Chişnău, MD-2004, Republica Moldova
Telefon:  +373 22 235343
Numărul de fax:  +373 22 542338

 


Acest site web a fost realizat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Suedia și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Guvernului Suediei sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

© 2020 Fundaţia Est-Europeană   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS