Română      English      Русский
Prima pagină  »  Noutăți  »  Știri
Știri
Cât de Incluzive sunt Alegerile locale generale din 20 octombrie 2019? Raportul Final de Monitorizare
Publicat: 14.11.2019   

Astăzi a fost lansat raportul final de monitorizare din perspectiva incluziunii persoanelor cu dizabilități şi a persoanelor de etnie romă. Raportul este realizat sub egida Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte, în cadrul proiectului „Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive şi corecte în Republica Moldova, conforme recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi angajamentelor în domeniul drepturilor omului”, implementat de Fundația Est-Europeană, în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, Piligrim Demo şi Tarna Rom în colaborare cu Alianţa INFONET. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat de Suedia.
 
Principalele constatări ale rapoartelor de monitorizare:
 
Nivelul de abilitare şi reprezentare a persoanelor de etnie romă:
 
Se atestă un nivel scăzut de informare a persoanelor de etnie romă referitor la procedurile de vot şi concurenţii electorali. O bună parte din alegătorii de etnie romă au întâmpinat dificultăţi în identificarea concurenţilor electorali şi înţelegerea procedurilor de vot. În ziua alegerilor acest fapt a generat situații când persoanele de etnie romă au solicitat de la membrii Birourilor Electorale ale Secțiilor de Votare suport pentru a înţelege informația expusă în buletinul de vot. 
 
Misiunea de monitorizare accentuează nivelul limitat de transparenţă a listelor de candidaţi şi informaţiei privind poziţionarea în liste. Observatorii au identificat situaţii în care candidaţii de etnie romă nu cunoșteau numărul lor de înregistrare în lista candidaților. Organele şi concurenţii electorali au depus eforturi insuficiente pentru a aduce la cunoştinţa alegătorilor dar şi persoanelor interesate informaţii despre poziţionarea şi profilul candidaţilor.
 
Romii nu sunt reprezentați în consiliile raionale şi primării. Nici un candidat de etnie romă nu a fost ales în calitate de Consilier local de nivelul II sau Primar. În consecinţă, gradul de reprezentare politică a persoanelor de etnie romă la aceste niveluri a rămas neschimbat, fiind similar cu scrutinele electorale locale generale precedente.
 
Persoanele de etnie romă sunt sub-reprezentate în consiliile locale. În 8 localități compact populate de romi au fost alese 12 persoane de etnie romă în calitate de Consilieri local de nivelul I (2 consilieri municipali, 4 consilieri orășenești, 3 consilieri comunali, 3 consilieri sătești). Profilul acestora este următorul: 10 candidați delegați de 4 concurenţi electorali; 2 persoane alese în calitate de consilieri independenți; 6 femei, respectiv 6 bărbaţi.
 
Aria geografică de reprezentare politică a localităților compact populate de romi a rămas asimetrică. Toate persoanele de etnie romă care au fost alese în calitate de Consilieri locali de nivelul I sunt localizate în zona de Nord și Centru a Republicii Moldova. Până în prezent nu a fost documentată prezența alegerii Consilierilor locali de nivelul I (persoane de etnie romă) în zona de Sud a Republicii Moldova.
 
Îndemnăm partidele politice să faciliteze participarea romilor, atât în structurile decizionale, cât şi în calitate de candidaţi pe poziţii eligibile. Solicităm reprezentanților aleși/delegați ai concurenților electorali în cadrul autorităților publice locale de nivelul I și II, în perioada post-electorală (a) să abordeze planificat problemele curente ale populației de etnie bomă, (b) să evalueze gradul de marginalizare social-economică a acestui grup vulnerabil, (c) să identifice cauzele ce generează aceste probleme şi (d) să elaborareze intervenţiile strategice în cadrul Agendelor Primăriilor și Consiliilor locale de nivelul I și II. Nu în ultimul rând, recomandăm organelor electorale şi concurenţilor electorali să asigure accesul la informațiile despre lista şi profilul candidaților pentru consiliile locale. 
Incluziunea procesului electoral pentru persoane cu dizabilităţi:
 
Persoanele cu dizabilităţi rămân a fi unul dintre cele mai marginalizate grupuri sociale în procesul electoral şi în sfera politică. Deşi, comparativ cu alte scrutine, problematica persoanelor cu dizabilități a fost mai prezentă în platformele electorale ale concurenţilor electorali și în mass media, abordarea a avut un caracter general, fără a ţine cont de barierele specifice cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi. 
 
Se atestă o reprezentare extrem de redusă a persoanelor dizabilităţi în organele elective locale. Doar 20 persoane cu dizabilități au candidat la Alegerile Locale Generale din 20 octombrie 2019. În rezultatul scrutinului doar 9 persoane au devenit consilieri locali, din care: 7 femei și 2 bărbați, 2 persoane utilizatoare de scaun rulant, 1 persoană independentă și 8 de pe liste de partid, 1 persoană cu demnitate publică a renunțat la mandat. 
 
Misiunea de observare a identificat tendinţe de marginalizare a candidaţilor persoane cu dizabilităţi prin poziţionarea acestora pe locuri neeligibile. În Ceadîr-Lunga, o persoană cu dizabilităţi a fost plasată iniţial de PSRM pe un loc eligibil. Ulterior concurentul electoral a modificat lista iniţială, plasând-o după locul 20. În oraşul Glodeni, o persoană cu dizabilităţi după ce a fost plasată pe ultimul loc din listă de blocul ACUM, nu a fost de acord cu poziţionare şi s-a retras din cursă. 
 
Persoanele cu dizabilităţi se confruntă în continuare cu bariere de accesibilitate a informaţiei şi infrastructurii. Deşi există anumite progrese sub aspectul asigurării accesibilităţii informaţiei electorale pentru persoanele cu dizabilităţi senzoriale, accesul rămâne limitat. Sediile partidelor politice şi reprezentanţelor acestora în teritoriu, secţiile de votare rămân, în mare parte, inaccesibile pentru persoanele cu dizabilităţi. 
 
Informaţiile cu caracter electoral au fost inaccesibile pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale. Analiza programelor electorale ale concurenților din perspectiva reflectării problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități arată că acest grup de persoane nu reprezintă o prioritate pentru concurenții electorali și în marea majoritate a cazurilor, este vizat de o manieră generală. Analiza programelor electorale ale concurenților din perspectiva reflectării problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități arată că acest grup de persoane nu reprezintă o prioritate pentru concurenții electorali și în marea majoritate a cazurilor, este vizat de o manieră generală.
 
Efortul de monitorizare a depistat o breşă sistemică caracterizată prin lipsa informaţiei în timp real referitoare la concurenţii electorali incluşi în liste, poziţionarea iniţială a acestora şi modificările ulterioare, precum şi   problema accesului limitat la informaţii despre profilul candidaţilor – precondiţie esenţial pentru desfăşurarea unui scrutin liber şi corect.      
 
În privința persoanelor cu dizabilități, partidele politice ar trebui să aibă în vedere faptul că această comunitate, care reprezintă 5% la nivelul societății, nu are nici o șansă de a-i fi promovate și apărate interesele în organele din administraţia publică locală, dacă reprezentanți ai ei nu sunt propuși pe listele de candidați ai partidelor, pe locuri eligibile. 
 
Recomandăm fiecărui partid politic să aibă în vedere cel puțin un candidat din rândul persoanelor cu dizabilități, provenind de preferință din rândul activiștilor acestei comunități - al celor care au experiență și expertiză legate de politicile publice în sprijinul acestor persoane și de promovare a acestora. Totodată, concurenţii electorali trebuie să îşi adapteze campania pentru asigura accesibilitatea informaţiei şi participarea plenară a persoanelor cu dizabilităţi. 
 
Organele electorale şi autorităţile publice trebuie să depună eforturi amplificate pentru a asigura accesul efectul al persoanelor cu dizabilităţi la informaţie şi infrastructură. Se recomandă evaluarea accesibilității tuturor secțiilor de votare în baza unui instrument comun de evaluare şi implementarea neîntârziată a condiţiilor de accesibilitate. 
 
Este necesară instruirea funcționarilor electorali şi a reprezentanţilor APL, partidelor politice, mass-media cu privire la necesitățile speciale și oferirea corectă a suportului persoanelor cu dizabilități în perioada electorală, inclusiv în ziua votării. 
 
La nivel de societate, este necesară schimbarea paradigmei vis-a-vis de percepţia persoanor cu dizabilităţi:  de la abordarea medicală, bazată pe milă şi caritate la abordarea bazată pe drepturile omului, în care persoanele cu dizabilităţi se bucură de drepturi în condiţii de egalitate cu ceilalţi, iar autorităţile îşi exercită obligaţiile corespunzătoare. 
________________________________________________________________________________________
 
Acest document este elaborat de Fundaţia Est-Europeană şi Tarna Rom. Efortul de monitorizare a alegerilor se desfășoară în cadrul proiectului “Pledoaria societății civile pentru alegeri incluzive și corecte în Republica Moldova, conform recomandărilor UE și OSCE/ODIHR și angajamentelor în domeniul drepturilor omului”, realizat în perioada ianuarie 2018 – iunie 2020 de către Fundația Est-Europeană în parteneriat cu CPD, Piligrim Demo, Tarna Rom, şi Alianţa INFONET, fiind finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Guvernul Suediei.
 Alte Știri

Publicat: 09.08.2022   
Masa rotundă de prezentare a unui studiu privind calitatea serviciilor educaționale și de angajare oferite persoanelor tinere aflate în conflict cu legea i-a reunit, la Chișinău, la 3 august 2022, pe inițiatorii proiectului „Incluziunea tinerilor și tinerelor NEET din cele mai vulnerabile categorii, și anume aflați în conflict cu legea”, pe oficiali ai Ministerului Justiției, Administrației Naționale a Penitenciarelor, Inspectoratului Național de Probațiune, pe experții și partenerii proiectului. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.08.2022   
STUDIUL privind situația și analiza necesităților tinerilor NEET din localitățile raionului Ialoveni a fost realizat de către Asociația „Eco-Răzeni” și a cuprins organizarea focus-grupurilor cu factori de decizie, cadre didactice, reprezentanți ai instituțiilor publice, organizațiilor societății civile, cultelor religioase, etc. și realizarea unui sondaj de opinie în baza chestionarului online cu participarea a circa 150 tineri NEET din localitățile raionului Ialoveni. Citeşte mai mult...
Publicat: 27.07.2022   
Echipa „URMA ta” a prezentat cel de-al șaptelea podcast din cadrul proiectului „Jurnalismul Comunitar: Comunicare pentru Comunitate”. Podcast-ul a fost prezentat tinerilor din cadrul Centrului de Tineret Cahul, care își doresc să contribuie la dezvoltarea comunității din care fac parte. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.07.2022   
Jurnalistului îi șade bine cu drumul, spune o veche vorbă deșteaptă. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.07.2022   
Astăzi, în cadrul unui forum de discuții, organizat de către Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în colaborare cu Fundația est-Europeană a fost prezentat Raportul privind impactul concluziilor amicus curiae, depuse de către Consiliu pe marginea cauzelor de discriminare referite direct instanțelor de judecată și Curții Constituționale. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.07.2022   
În perioada 29 iunie-02 iulie 2022, Fundația Est-Europeană a organizat Școala de vară YouthBank. Evenimentul a reunit peste 110 de membri YouthBank din 10 raioane ale Republicii Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.07.2022   
Echipa „URMA ta” a prezentat cel de-al șaselea podcast din cadrul proiectului „Jurnalismul Comunitar: Comunicare pentru Comunitate”. Podcast-ul a fost prezentat tinerilor din cadrul Fondului pentru Tineri Rîșcani, care își doresc să contribuie la dezvoltarea comunității din care fac parte. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.06.2022   
Împreună creăm impact! Aceasta este denumirea, dar și motto-ul unui eveniment de socializare și networking la care au participat mai mulți reprezentanți ai societății civile și antreprenori sociali, care contribuie la dezvoltarea țării. Acțiunea a fost organizată în cadrul proiectelor „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova” și „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Moldova și Ucraina”. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.06.2022   
Ne luăm și astăzi traista cu parabole în spate și ne continuăm împreună călătoria în lumea jurnalismului comunitar. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.06.2022   
Elaborarea „Ghidului Tânărului NEET” și lansarea, la 1 iunie 2022, a platformei online pentru organizațiile prietenoase tinerilor NEET sunt câteva dintre mai multele activități realizate recent de către Asociația „Principii Sănătoase”, care este beneficiară a Programului de granturi destinat organizațiilor societății civile locale care contribuie la incluziunea tinerilor NEET prin pilotarea serviciilor incluzive inovatoare sau prin monitorizarea serviciilor pentru tineret care există deja. În acest demers comun al echipei proiectului și partenerilor săi incluziunea este cuvântul-cheie. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.06.2022   
Centrul de Justiție Socială „ECHITATE” a organizat, la 15 iunie 2022, „Târgul vocațional” la care au participat tinere și tineri din orașul Criuleni, agenți economici, reprezentanți și reprezentante de la Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă, Biroul de Probațiune și Direcția Generală Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.06.2022   
Și-au propus să ajute aproximativ 80 de persoane din grupurile defavorizate să se încadreze în câmpul muncii. Este obiectivul trasat de 14 întreprinderi sociale din țara noastră, care au obținut certificatele de grant în cadrul unei ceremonii organizate de Fundația Est-Europeană. Acțiunea face parte din proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.06.2022   
Reintegrarea profesională a tinerilor liberați din detenție prin pilotarea serviciilor inovative și acordarea asistenței psihologice pentru facilitarea incluziunii pe piața muncii constituie o prioritate atât pentru Centrul de Reabilitare și Integrare a Deținuților CRID, cât și pentru partenerii și finanțatorii proiectului „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)”. Citeşte mai mult...
Publicat: 08.06.2022   
Accesul la servicii de educație și angajare a tinerilor constituie o prioritate atât pentru Asociația „Inițiativa Pozitivă”, cât și pentru partenerii și finanțatorii proiectului „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)”. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.06.2022   
Uniunea Europeană oferă suport financiar în valoare de 180.000 euro pentru patru organizații non-guvernamentale, care au fost selectate pentru a dezvolta Centre Regionale de Suport în Afaceri în susținerea întreprinderilor sociale. Asistența UE este oferită în cadrul proiectului „Valorificăm potențialul ONG-urilor pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia, fiind implementat de către Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Keystone Moldova și Centrul Contact. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.05.2022   
Publicitatea sexistă este o formă ascunsă de violență de gen. Ideea a fost împărtășită de participanții unei întruniri pentru dialog public, organizată de Fundația Est-Europeană în colaborare cu Coaliția pentru Incluziune și Nediscriminare la 6 mai 2022. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.04.2022   
La data de 21 aprilie 2022, Fundația Est-Europeană a organizat atelierul de lucru „Bune practici cu privire la inserția tinerilor NEET realizate de către întreprinderile sociale din Uniunea Europeană”. În cadrul acestui eveniment au fost prezenți aproximativ 40 de participanți, printre care antreprenori sociali și reprezentanți ai organizațiilor care fac parte din proiectul „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă”. Citeşte mai mult...
Publicat: 11.04.2022   
Avem tot mai multe dovezi că jurnalismul comunitar este atunci când spui, când ceri și când faci ceva pentru oamenii tăi apropiați… Citeşte mai mult...
Publicat: 28.03.2022   
Pentru a înțelege sistemul de valori și necesitățile grupului NEET din municipiul Bălți, Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală „ANIMA” a organizat, recent, în cadrul proiectului „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă – Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET” o serie de focus grupuri cu tematica„Profilul și situația NEET în municipiul Bălți”. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.03.2022   
17 oficiali, reprezentanți ai instituțiilor educaționale, parteneri și alți constituenți s-au reunit, la 17 martie 2022, în cadrul unui eveniment de lansare a proiectului „Implicarea tinerilor NEET prin dezvoltarea unor serviciilor sociale și de angajare în câmpul muncii incluzive și inovatoare „InnoStart4NEET”. Inițiativa va contribui la crearea unor noi servicii sociale noi și la îmbunătățirea celor existente pentru tinerii care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă și tinerii social-vulnerabili din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuză. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 170

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
Chişnău, MD-2004, Republica Moldova
Telefon:  +373 22 235343
Numărul de fax:  +373 22 542338

 


Acest site web a fost realizat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Suedia și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Guvernului Suediei sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

© 2022 Fundaţia Est-Europeană   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS