Română      English      Русский
Prima pagină  »  Noutăți  »  Comunicate
Comunicate
Nivel înalt de plumb depistat în vopselele comercializate în Moldova
Publicat: 03.11.2016   

Circa 57% din vopselele examinate într-un nou studiu a vopselelor pe bază de solvenți (emailuri) au conținut concentrații majorate de plumb (mai mari de 90 ppm (mg/l)), iar 5 din 12 branduri de vopsele examinate au conținut concentrații periculoase (circa 10,000 ppm (mg/l)). Acestea sunt datele unui studiu realizat în cadrul proiectului global al IPEN (cu suportul SIDA), implementat în Moldova de AO EcoContact.

În cadrul acestui studiu, în perioada aprilie-mai 2016 a fost examinată piața de vopsele din Moldova, iar în iulie-august, procurate 31 de cutii de vopsea (emailuri pe bază de solvenți) din diferite puncte de comercializare din or. Chișinău. Toate vopselele procurate au constituit în total 12 tipuri (branduri) de vopsele de la 12 producători din regiune și Moldova. Probele de vopsea au fost pregătite după o metodologie internațional aprobată  și au fost analizate într-un laborator acreditat din Statele Unite ale Americii. 

Unele dintre constatările de bază ale raportului, elaborat de IPEN și AO EcoContact în octombrie 2016 includ:

• 16 din 28 vopsele analizate (57 %) au fost vopsele cu conținut sporit de plumb (mai mult de 90 ppm, masă uscată). Suplimentar la aceasta, 5 vopsele (18 %) au conținut concentrații foarte înalte și periculoase, mai mult de 10,000 ppm.
• 7 din 12 branduri examinate (58 % din branduri de vopsele) au comercializat cel puțin o vopsea cu conținut sporit de plumb (mai mare de 90 ppm). Totodată, 4 din 12 branduri analizate (33 % din brandurile de vopsea) au comercializat cel puțin o vopsea cu conținut înalt și periculoase de plumb (mai mare de 10,000 ppm).  
• 13 din 17 vopsele cu culori aprinse (76 % din toate vopselele cu culori aprinse) sunt considerate vopsele cu conținut sporit de plimb (circa 90 ppm). Cele mai periculoase au fost vopselele de culoare galbenă - 4 din 9 vopsele galbene (44 % din vopsele galbene) au conținut concentrații foarte înalte și periculoase, mai mult de 10,000 ppm; 1 din cele 8 vopsele roșii (12 % din totalul de vopsele roșii) de asemenea a conținut concentrații foarte înalte și periculoase, mai mult de 10,000 ppm.
• Nici una din vopsele nu a conținut informații pe etichete despre conținutul de plumb și puțini descriu detaliat ingredientele chimice. Majoritatea inscripțiilor de prevenire s-au rezumat la: periculos pentru resursele acvatice; evitați deversarea în mediul înconjurător; iritant; a se păstra în locuri ferite de copii; dar au lipsit avertizări legate de efectele nocive ale plumbului sau altor compuși asupra sănătății copiilor sau femeilor gravide.  

 Recomandările de bază ale raportului includ:

Guvernul și agențiile guvernamentale să promoveze și să pună în funcțiune  legislația care interzice plumbul în vopsele (legea privind protecția aerului atmosferic, proiectul legii privind substanțele chimice etc). Cerințe corespunzătoare de etichetare a vopselelor trebuie aplicate.
Industria de producere a vopselelor și importatorii să stopeze producerea vopselelor cu conținut de plumb sau utilizarea ingredientelor cu plumb pentru vopsele cu trecerea la producerea și importul vopselelor fără plumb.
Consumatorii trebuie să evite procurarea vopselelor cu conținut de plumb și să ceară producătorilor și importatorilor să indice componența chimică a vopselelor cu indicarea plumbului. În perimetrul casnic, școli, grădinițe, terenuri de joacă și alte obiective destinate copiilor să  fie aplicate doar vopsele, care nu conțin plumb sau alte produce toxice pentru copii.
Organizațiile profesionale și Asociațiile Obștești în domeniul ocrotirii sănătății, mediului, educațional să susțină campaniile și măsurile de eliminare a vopselelor cu conținut de plumb, să informeze părinții și copiii privind riscurile existente, să protejeze copiii de la expunerea la plumbul din vopsele, la plumbul din praf sau sol, alte surse de plumb. Campanii de informare și conștientizare pot fi și trebuie desfășurate la toate nivelele.       

Acest studiu a fost realizat ca parte a Proiectului Global de eliminare a vopselelor cu plumb al IPEN, cu suportul financiar al SIDA.

Prezentarea studiului a fost făcută la clubul de presă din cadrul proiectului ”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar ale Republicii Moldova cu cele din Uniunea Europeană” , realizat de Fundaţia Est-Europeană din resursele financiare ale Guvernului Suediei și Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei.


Textul complet al Raportului este accesibil pe pagina: https://www.facebook.com/EcoContact/ 
Sursele informației privind Săptămîna Internațională: http://www.ipen.org/
http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/objectives/en/
Mai multe informații pe:
https://www.facebook.com/EcoContact/
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Home/tabid/197/chemicalsandwaste/LeadCadmium/PrioritiesforAction/GAELP/tabid/6176/Default.aspx

DATE DE CONTACT

IPEN
Sara Brosche    
Global Lead Paint Elimination Project Manager 
+46 704 035816    
sarabrosche@ipen.org   
Skype: sara.ipen

Manny Calonzo
Global Lead Paint Elimination Project Advisor
+632-4411846
manny@ipen.org
Skype: mannycalonzo 

EcoContact
Asociația Obștească
4, S.Lazo
MD-2004, Chisinau
022 21 27 86
www.eco.vox.md
email: office@vox.md

Descarcă fișierele atașate
pdf, 834 KB


Alte Comunicate

Publicat: 29.07.2022   
Astăzi, 29 iulie 2022, cu suportul financiar al Uniunii Europene, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI) a lansat Acceleratorul Afacerilor Sociale, Regiunea Centru- un hub regional de susținere a antreprenoriatului social, ce va contribui la creșterea economică și la bunăstarea cetățenilor și a comunităților. Citeşte mai mult...
Publicat: 28.07.2022   
Astăzi, 28 iulie 2022, la Tiraspol a fost inaugurat Centrul de suport și dezvoltare a afacerilor sociale „Social Business Hub”. Acesta va contribui la extinderea oportunităților de antreprenoriat social pe malul stâng al Nistrului și a fost lansat cu sprijinul financiar oferit de Uniunea Europeană, în valoare de 45.000 euro. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.07.2022   
Astăzi, 20 iulie, cu suportul Uniunii Europene, la Sîngerei a avut loc inaugurarea unui hub regional de susținere a antreprenoriatului social. În cadrul Hub-ului, întreprinderile sociale vor obține suport prin instruiri, consultanță și expertiză calificată, care îi va ghida pe antreprenorii sociali în procesul de inițiere și extindere a afacerilor sociale, de care vor beneficia un număr cât mai mare de persoane din comunitatea lor. În perioada imediat următoare, hub-ul va oferi suport pentru 20 de tineri să își dezvolte ideile de antreprenoriat social, iar alte 10 întreprinderi vor fi sprijinite în vederea orientării afacerilor lor existente în domenii de interes comunitar. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.07.2022   
Astăzi, în cadrul unui forum de discuții, organizat de către Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în colaborare cu Fundația est-Europeană a fost prezentat Raportul privind impactul concluziilor amicus curiae, depuse de către Consiliu pe marginea cauzelor de discriminare referite direct instanțelor de judecată și Curții Constituționale. Acest exercițiu a servit obiectivului de consolidare a dialogului constructiv dintre Consiliul și instanțele interne în domeniul examinării plângerilor privind faptele de discriminare. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.11.2021   
Nu lăsa ca dizabilitatea, etnia, religia, orientarea sexuală, rasa, opțiunea politică și alte criterii similare să creeze un zid între tine și ceilalți. Este mesajul Coaliției pentru Incluziune și Nediscriminare, care a desfășurat la 19 octombrie curent, un atelier online, în cadrul căruia au fost analizate carențele legislative și angajamentele Republicii Moldova de modificare a legislației cu privire la egalitate și nediscriminare. Evenimentul a fost organizat de Fundația Est-Europeană. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.01.2021   
În ultima zi a anului 2020, prin Ordinul directorului Agenției Achiziții Publice nr. 46 a fost aprobat Regulamentul privind certificarea în domeniul achizițiilor publice cu încălcarea tuturor normelor legale privind transparența decizională. În speță, constatăm că pe pagina web a Agenției nu a fost publicat nici un anunț în acest sens, nu a fost publicat niciun proiect al Regulamentului pentru consultări publice. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.08.2019   
Organizațiile și persoanele semnatare, își exprimă îngrijorarea față de inițiativa de a lichida Consiliul pentru prevenirea torturii (CpPT) și transmiterea către Avocatul Poporului (Ombudsman) a atribuțiilor prevăzute de Mecanismul național de prevenire a torturii (MNPT). Considerăm că această inițiativă nu este necesară și nu există premise pentru schimbarea acestor competențe. La 8 august 2019, Ministerul Justiției a publicat un comunicat de presă prin care se anunța despre inițierea consultării opiniei publice referitor la modificarea legii cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul). Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2019   
Coaliția civică pentru Alegeri Libere și Corecte a lansat pe data de 21 februarie 2019 o declarație în care prezintă principalele constatări ale organizațiilor membre cu privire la perioada electorală și pre-electorală. Constatările evidențiate relevă că procesul electoral se desfășoară cu încălcarea standardelor pentru un proces electoral liber și corect. În aceste circumstanțe, Coaliția face apel către instituțiile statului, organele electorale și concurenții electorali să depună eforturi pentru ca votarea și tabularea rezultatelor să aibă loc într-o manieră corectă, fără încălcări, astfel încât alegerea cetățeanului să fie reflectată corect în noul legislativ. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.01.2019   
Pe 23 ianuarie, printr-o conferință de presă a fost lansat primul raport de monitorizare din perspectiva incluziunii persoanelor cu dizabilități, de etnie romă, tineri și dimensiunea egalității de gen. Raportul a fost realizat în cadrul proiectului „Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive şi corecte în Republica Moldova, conforme recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi angajamentelor în domeniul drepturilor omului”, implementat de Fundația Est-Europeană, în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, Piligrim Demo şi Tarna Rom, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de Suedia. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.10.2018   
Trei cadre didactice din Republica Moldova au participat la Conferința anuală eTwinning cu genericul eTwinning și patrimoniul nostru: trecutul se întâlnește cu viitorul, care a avut loc la Varșovia, Polonia în perioada 25 - 27 octombrie 2018. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.05.2017   
În cadrul unei conferințe naționale, care s-a desfășurat la Chișinău vineri, 26 mai 2017, a fost lansat primul studiu privind inegalitățile în Republica Moldova. Studiul ”Inegalităţile în Republica Moldova: Provocări şi oportunităţi” a fost elaborat în cadrul Proiectului „Inițiativa comună de promovare a oportunităților egale”, implementat de către Fundaţia Est-Europeană şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.10.2016   
Fundația Est–Europeană – Moldova a prezentat, marţi, 04 octombrie 2016, în cadrul unui Culb de presă, studiul „Monitorizarea calităţii apei potabile distribuite în sistemele de apeducte centralizate din oraşele Republicii Moldova”. Studiul s-a desfăşurat în toate raioanele R. Moldova, inclusiv trei municipii şi Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, în perioada iulie–septembrie 2016. Studiul a fost realizat în două etape: prelevarea probelor şi analiza rezultatelor. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.06.2015   
Prezentarea Raportului de Progres „Republica Moldova în cadrul Politicii Europene de Vecinătate: 2005-2014”, prezentat de Asociația ADEPT și EXPERT-GRUP la 16 iunie 2015. Raportul a fost elaborat în cadrul unui proiect implementat de ADEPT și Expert-Grup cu suportul oferit de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) prin intermediul Fundaţiei Est-Europene și FHI 360. Acest raport este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID, a Guvernului SUA, FHI 360 și/sau Fundației Est-Europene. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.04.2015   
ONG-urile de media şi alte organizaţii ale societăţii civile dezaprobă operarea modificărilor la Codul Audiovizualului fără consultări prealabile cu societatea civilă şi cer să fie amânată examinarea proiectului de lege. ONG-urile de media dezaprobă secretomania şi graba de care au dat dovadă legiuitorii la elaborarea şi la înregistrarea ca iniţiativă legislativă a unor noi modificări la Codul audiovizualului şi la legea cu privire la libertatea de exprimare. Considerăm inadmisibile încercările de a îmbunătăţi o lege prin încălcarea altei legi, or, în cazul dat, au fost ignorate prevederile Legii nr. 239 privind transparenţa în procesul decizional. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.12.2014   
La 18 decembrie curent Fundația Est Europeană, în calitate de Agenție Națională de Suport eTwinning Plus Moldova (PSA Moldova), organizează în cooperare cu Ministerul Educației al Republicii Moldova Conferința Națională eTwinning Plus 2014: Proiecte de Succes, dedicată factorilor de decizie din sistemul educaţional din Republica Moldova. Evenimentul din acest an își propune să popularizeze proiectele de succes și rezultatele obținute de cadrele didactice din țara noastră, să faciliteze transferul de idei şi de practici bune şi să evidenţieze beneficiile eTwinning din punct de vedere al sistemului de învăţământ, al şcolilor, elevilor şi profesorilor. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.06.2014   
Noi, reprezentanţii societății civile ai Republicii Moldova, semnatari ai prezentei declarații, - pornind de la interesul prioritar al edificării unei societăţi democratice în Republica Moldova, fondate pe statul de drept, pluralismul politic, separarea puterilor, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, echitatea socială şi o economie de piaţă eficientă şi funcţională, Citeşte mai mult...
Publicat: 21.10.2013   
Ambasada Suediei și Fundația Est-Europeană au plăcerea să vă invite la deschiderea Expoziției ”Femei Creative: Realizările femeilor–inventatoare din Suedia”, care va avea loc marți, 22 octombrie 2013, orele 13:30 în incinta Academiei de Studii Economice a Moldovei (strada Mitropolit Bănulescu Bodoni 59, bloc F – blocul nou construit, etaj 2). Citeşte mai mult...

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
Chişnău, MD-2004, Republica Moldova
Telefon:  +373 22 235343
Numărul de fax:  +373 22 542338

 


Acest site web a fost realizat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Suedia și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Guvernului Suediei sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

© 2022 Fundaţia Est-Europeană   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS