Română      English      Русский
Prima pagină  »  Noutăți  »  Comunicate
Comunicate
„Cât de Incluzive sunt Alegerile din 2019?!” - primul Raport de Monitorizare
Publicat: 23.01.2019   

Pe 23 ianuarie, printr-o conferință de presă a fost lansat primul raport de monitorizare din perspectiva incluziunii persoanelor cu dizabilități, de etnie romă, tineri și dimensiunea egalității de gen.
 
Raportul  a fost realizat în cadrul proiectului „Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive şi corecte în Republica Moldova, conforme recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi angajamentelor în domeniul drepturilor omului”, implementat de Fundația Est-Europeană, în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, Piligrim Demo şi Tarna Rom, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de Suedia.
 
Principalele constatări ale rapoartelor de monitorizare:
 
Incluziunea procesului electoral pentru persoane cu dizabilităţi:
 
Concurenții electorali (înregistrați de către Comisia Electorală Centrală pe circumscripție națională până la data de 15 ianuarie), nu au făcut deocamdată publice datele despre numărul de membri cu dizabilități pe listele lor electorale.
 
Cu referire la accesibilitatea informației despre platformele electorale pentru persoanele cu diferite tipuri de dizabilități, constatăm că acestea pot fi accesate în formate alternative (audio și video ), facilitând informarea persoanelor cu dizabilități senzoriale. Platformele însă nu sunt accesibile pentru persoanele cu dizabilități intelectuale. În plus, paginile web ale concurenților electorali nu corespund standardelor internaționale în materie de accesibilitate. 
 
Nu există informaţii oficiale referitoare la accesibilitatea fizică a secţiilor de votare. Conform rapoartelor anterioare realizate de Promo-LEX, doar 48% din secțiile de votare erau dotate cu rampe de acces, iar 69% nu dețineau echipament special pentru persoane cu dizabilități. 
 
Nivelul de reprezentare a Romilor:
 
Doar trei persoane de etnie romă sunt înregistrate pe listele de candidaţi ale primilor patru concurenţi electorali înregistraţi pentru circumsripţia naţională. Dintre acestea, o singură persoană se auto-identifică de etnie romă. Nici unul dintre candidaţi nu este inclus în primele zece locuri. 
 
Doar două persoane de etnie romă au fost înregistrate în calitate de membri ai Consiliilor electorale de circumscripţie. Unul dintre membri a fost propus de concurentul electoral PSRM. Celălalt membru a fost propus de Consiliul Local de nivelul doi. 
Analiza informaţiei colectate din 12 circumscripţii uninominale relevă implicarea a şapte persoane percepute de etnie romă, în cinci circumscripţii uninominale, în procesul de colectare a semnăturilor pentru susţinerea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlament. Doar două dintre acestea se auto-identifică de etnie romă.
 
Nivelul de reprezentare a  Tinerilor:
 
Chiar dacă constituie o treime din populație, tinerii sunt sub-reprezentați pe listele formațiunilor politice înregistrate pe circumscripția națională. Ponderea tinerilor pe listele candidaților este mai mică de 30%, iar o treime din cei care figurează totuși pe liste sunt la limita de vârsta (35 ani). Mai mult, așa cum șansele de a fi ales se rezumă în mare parte la topul persoanelor din listele candidaților, nici primele 15 poziții de pe liste nu sunt reprezentate proporțional de tineri, iar unele formațiuni nu includ deloc tineri în pozițiile de top.
 
Reprezentarea Echitabilă a Bărbaților și Femeilor:
 
În urma analizei listelor preliminare de candidați pentru alegerile parlamentare din 2019, disponibile pe pagina oficială a Comisiei Electorale Centrale până la ziua de 21 ianuarie 2019 , constatăm că deși partidele politice au respectat prevederile cotei de gen pentru lista de candidați în circumscripția națională, doar 18% din femeile candidate sunt plasate în primele zece locuri din listă. În cadrul circumscripțiilor uninominale,  ponderea femeilor candidate pentru funcţia de deputată este de două ori mai mică comparativ cu circumscripția națională. Astfel, în alegerile parlamentare din 2019, nivelul de reprezentare a femeilor nu diferă semnificativ de reprezentarea acestora în scrutinul din 2014. 
 
Întrucât partidele politice pot face modificări pe listele de candidați pe întreaga durata a campaniei electorale, dar nu mai târziu de 14 zile înainte de data alegerilor , solicităm tuturor partidelor politice să opereze modificările de rigoare pentru a asigura o poziționare mai bună a femeilor candidate.
 
În pofida tuturor eforturilor depuse în asigurarea șanselor egale pentru femei și bărbați în Parlament, încă batem pasul pe loc. Această stagnare poate fi depășită prin introducerea prevederilor de plasament pentru circumscripția națională și respectarea cotei minime de gen de 40% pe circumscripțiile uninominale.
 
Acest comunicat de presă a fost elaborat de Fundaţia Est-Europeană, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare şi Tarna Rom.
 
Efortul de monitorizare a alegerilor se desfășoară în cadrul proiectului “Pledoaria societății civile pentru alegeri incluzive și corecte în Republica Moldova, conform recomandărilor UE și OSCE/ODIHR și angajamentelor în domeniul drepturilor omului”, realizat în perioada ianuarie 2018 – iunie 2020 de către Fundația Est-Europeană în parteneriat cu CPD, Piligrim Demo și Tarna Rom, fiind finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Guvernul Suediei.
 
Analiza realizată de Centrul Partneriat pentru Dezvoltară este co-finanţată de Entitatea Națiunilor Unite pentru Femei (UN Women) în cadrul proiectului „Susținerea lider-ismului și participării femeilor la luarea deciziilor în Republica Moldova”, finanțat de către Guvernul Suediei și UN Women.
 
Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.
 

 Alte Comunicate

Publicat: 01.11.2021   
Nu lăsa ca dizabilitatea, etnia, religia, orientarea sexuală, rasa, opțiunea politică și alte criterii similare să creeze un zid între tine și ceilalți. Este mesajul Coaliției pentru Incluziune și Nediscriminare, care a desfășurat la 19 octombrie curent, un atelier online, în cadrul căruia au fost analizate carențele legislative și angajamentele Republicii Moldova de modificare a legislației cu privire la egalitate și nediscriminare. Evenimentul a fost organizat de Fundația Est-Europeană. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.01.2021   
În ultima zi a anului 2020, prin Ordinul directorului Agenției Achiziții Publice nr. 46 a fost aprobat Regulamentul privind certificarea în domeniul achizițiilor publice cu încălcarea tuturor normelor legale privind transparența decizională. În speță, constatăm că pe pagina web a Agenției nu a fost publicat nici un anunț în acest sens, nu a fost publicat niciun proiect al Regulamentului pentru consultări publice. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.08.2019   
Organizațiile și persoanele semnatare, își exprimă îngrijorarea față de inițiativa de a lichida Consiliul pentru prevenirea torturii (CpPT) și transmiterea către Avocatul Poporului (Ombudsman) a atribuțiilor prevăzute de Mecanismul național de prevenire a torturii (MNPT). Considerăm că această inițiativă nu este necesară și nu există premise pentru schimbarea acestor competențe. La 8 august 2019, Ministerul Justiției a publicat un comunicat de presă prin care se anunța despre inițierea consultării opiniei publice referitor la modificarea legii cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul). Citeşte mai mult...
Publicat: 21.02.2019   
Coaliția civică pentru Alegeri Libere și Corecte a lansat pe data de 21 februarie 2019 o declarație în care prezintă principalele constatări ale organizațiilor membre cu privire la perioada electorală și pre-electorală. Constatările evidențiate relevă că procesul electoral se desfășoară cu încălcarea standardelor pentru un proces electoral liber și corect. În aceste circumstanțe, Coaliția face apel către instituțiile statului, organele electorale și concurenții electorali să depună eforturi pentru ca votarea și tabularea rezultatelor să aibă loc într-o manieră corectă, fără încălcări, astfel încât alegerea cetățeanului să fie reflectată corect în noul legislativ. Citeşte mai mult...
Publicat: 29.10.2018   
Trei cadre didactice din Republica Moldova au participat la Conferința anuală eTwinning cu genericul eTwinning și patrimoniul nostru: trecutul se întâlnește cu viitorul, care a avut loc la Varșovia, Polonia în perioada 25 - 27 octombrie 2018. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.05.2017   
În cadrul unei conferințe naționale, care s-a desfășurat la Chișinău vineri, 26 mai 2017, a fost lansat primul studiu privind inegalitățile în Republica Moldova. Studiul ”Inegalităţile în Republica Moldova: Provocări şi oportunităţi” a fost elaborat în cadrul Proiectului „Inițiativa comună de promovare a oportunităților egale”, implementat de către Fundaţia Est-Europeană şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. Citeşte mai mult...
Publicat: 03.11.2016   
Circa 57% din vopselele examinate într-un nou studiu a vopselelor pe bază de solvenți (emailuri) au conținut concentrații majorate de plumb (mai mari de 90 ppm (mg/l)), iar 5 din 12 branduri de vopsele examinate au conținut concentrații periculoase (circa 10,000 ppm (mg/l)). Acestea sunt datele unui studiu realizat în cadrul proiectului global al IPEN (cu suportul SIDA), implementat în Moldova de AO EcoContact. Citeşte mai mult...
Publicat: 04.10.2016   
Fundația Est–Europeană – Moldova a prezentat, marţi, 04 octombrie 2016, în cadrul unui Culb de presă, studiul „Monitorizarea calităţii apei potabile distribuite în sistemele de apeducte centralizate din oraşele Republicii Moldova”. Studiul s-a desfăşurat în toate raioanele R. Moldova, inclusiv trei municipii şi Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, în perioada iulie–septembrie 2016. Studiul a fost realizat în două etape: prelevarea probelor şi analiza rezultatelor. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.06.2015   
Prezentarea Raportului de Progres „Republica Moldova în cadrul Politicii Europene de Vecinătate: 2005-2014”, prezentat de Asociația ADEPT și EXPERT-GRUP la 16 iunie 2015. Raportul a fost elaborat în cadrul unui proiect implementat de ADEPT și Expert-Grup cu suportul oferit de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) prin intermediul Fundaţiei Est-Europene și FHI 360. Acest raport este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID, a Guvernului SUA, FHI 360 și/sau Fundației Est-Europene. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.04.2015   
ONG-urile de media şi alte organizaţii ale societăţii civile dezaprobă operarea modificărilor la Codul Audiovizualului fără consultări prealabile cu societatea civilă şi cer să fie amânată examinarea proiectului de lege. ONG-urile de media dezaprobă secretomania şi graba de care au dat dovadă legiuitorii la elaborarea şi la înregistrarea ca iniţiativă legislativă a unor noi modificări la Codul audiovizualului şi la legea cu privire la libertatea de exprimare. Considerăm inadmisibile încercările de a îmbunătăţi o lege prin încălcarea altei legi, or, în cazul dat, au fost ignorate prevederile Legii nr. 239 privind transparenţa în procesul decizional. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.12.2014   
La 18 decembrie curent Fundația Est Europeană, în calitate de Agenție Națională de Suport eTwinning Plus Moldova (PSA Moldova), organizează în cooperare cu Ministerul Educației al Republicii Moldova Conferința Națională eTwinning Plus 2014: Proiecte de Succes, dedicată factorilor de decizie din sistemul educaţional din Republica Moldova. Evenimentul din acest an își propune să popularizeze proiectele de succes și rezultatele obținute de cadrele didactice din țara noastră, să faciliteze transferul de idei şi de practici bune şi să evidenţieze beneficiile eTwinning din punct de vedere al sistemului de învăţământ, al şcolilor, elevilor şi profesorilor. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.06.2014   
Noi, reprezentanţii societății civile ai Republicii Moldova, semnatari ai prezentei declarații, - pornind de la interesul prioritar al edificării unei societăţi democratice în Republica Moldova, fondate pe statul de drept, pluralismul politic, separarea puterilor, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, echitatea socială şi o economie de piaţă eficientă şi funcţională, Citeşte mai mult...
Publicat: 21.10.2013   
Ambasada Suediei și Fundația Est-Europeană au plăcerea să vă invite la deschiderea Expoziției ”Femei Creative: Realizările femeilor–inventatoare din Suedia”, care va avea loc marți, 22 octombrie 2013, orele 13:30 în incinta Academiei de Studii Economice a Moldovei (strada Mitropolit Bănulescu Bodoni 59, bloc F – blocul nou construit, etaj 2). Citeşte mai mult...

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
Chişnău, MD-2004, Republica Moldova
Telefon:  +373 22 235343
Numărul de fax:  +373 22 542338

 


Acest site web a fost realizat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Suedia și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Guvernului Suediei sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

© 2021 Fundaţia Est-Europeană   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS