Română      English      Русский
Prima pagină  »  Despre noi  »  Donatori
Donatori
Suedia

În anul 2004, Reprezentanţa Fundației Eurasia din Moldova (FEM), fundaţia predecesoare a Fundaţiei Est-Europene,  a primit primul grant în sumă de 218 mii de dolari oferit de către Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională  (Sida). Resursele financiare au fost alocate pentru iniţiativa „Procesul Democratic de Alegeri şi Participarea Civică  în Procesul Electoral în perioada Alegerilor Parlamentare din Moldova din 2005”. Proiectul a contribuit la crearea Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte, una dintre cele mai mari şi efective coaliţii de ONG-uri din Moldova, activităţile căreia se axează pe educaţie civică şi electorală, observarea alegerilor şi monitorizarea mass-mediei, asistență juridică pentru a mass-media și alegători.

În perioada anilor 2006-2009, FEM a primit suport din partea Guvernului Suedez în sumă de $1 milion pentru „Iniţiativa Societate Civilă Participativă şi Responsabilă”. Scopul programului a fost să promoveze şi să sporească implicarea cetăţenilor în domeniile de reducere a sărăciei, alegeri libere şi corecte, Integrare Europeană şi lupta cu corupţia prin consolidarea nivelului de încredere dintre Guvern, societate civilă, mass-media şi cetăţeni. De asemenea, în anul 2008 FEM a primit $854,696 din partea Guvernului Suedez, pentru promovarea participării civice şi monitorizarea alegerilor în perioada Alegerilor Parlamentare din 2009, şi anume pentru Proiectul „Alegeri Parlamentare Libere şi Corecte”

După o perioadă de 12 ani de activitate ca reprezentanţă, Fundaţia Eurasia din Moldova s-a alăturat Reţelei Fundaţiei Eurasia, devenind Fundaţia Est-Europeană în Moldova. FEE-M şi-a început activitatea pe data de 1 iunie, 2010. Suportul Guvernului Suediei a fost unul efectiv în procesul de transformare a Fundaţiei într-o Fundaţie locală cu drepturi depline, Consiliu de Directori, politici şi proceduri complexe, permiţând organizaţiei noi să-şi desfăşoare activitatea conform mandatului său.

După ce a fost înregistrată în Moldova, FEE-M a continuat să coopereze cu Guvernul Suediei, primind următorul grant în sumă de $2 milioane pentru Proiectul “Consolidarea Sistemelor Democratice prin Crearea Fundaţiei Est-Europene în Moldova, perioada de implementarea fiind 2010-2012. Acest Proiect a fost constituit din trei programe: Dezvoltare Economică, Buna Guvernare şi Acţiuni Sociale.

Începând cu anul 2012 până în 2016, Guvernul Suediei, conform Planului Strategic al Fundaţiei 2013-2016, aprobat de către Consiliul de Directori, oferă suport de bază pentru activităţile FEE-M în Moldova. Suma oferită pentru această perioadă este de $3.3 milioane.  Activităţile care se regăsesc în Strategia FEE-M pentru perioada respectivă se încadrează în următoarele domenii: societate civilă participativă şi responsabilă, promovarea jurnalismului independent şi de calitate, alegeri libere şi corecte, comunităţi durabile şi democraţie locală, mobilizarea comunităţilor pentru dezvoltare economică, dezvoltarea antreprenoriatului social, fondurile tinerilor şi protecţia drepturilor grupurilor marginalizate şi vulnerabile.Alte Donatori

Fundaţia Est-Europeană a inițiat cooperarea cu Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) odată cu lansarea proiectului „Inițiativa Comună pentru Oportunități Egale” în 2015. În prima fază a proiectului, obiectivul acestei inițiative a avut ca scop îmbunătățirea situației celor mai marginalizate grupuri și persoane, bărbați și femei din Moldova prin integrarea principiului egalității în elaborarea politicilor publice de către Guvern și Parlament. Citeşte mai mult...
În anul 2008 Fundația Eurasia din Moldova (organizația predecesoare Fundației Est-Europene - Moldova) a primit un grant în sumă de 140 mii euro de la Uniunea Europeană pentru proiectul “Acţiuni Media pentru Educaţie Electorală” care a promovat participarea activă a populaţie la Alegerile Parlamentare din 2009. 14 televiziuni şi 8 ziare regionale şi locale au fost implicate în activităţile acestui proiect. Citeşte mai mult...
Fundaţia Est-Europeană a inițiat cooperarea cu Ministerul Afacerilor Externe a Danemarcei odată cu lansarea proiectului „Consolidarea Sistemelor Democratice prin Crearea Fundaţiei Est-Europene în Moldova” în 2010-2012. Acest Proiect a fost constituit din trei programe: Dezvoltare Economică, Buna Guvernare şi Acţiuni Sociale. Pentru această iniţiativă suma alocată de către Ministerul Afacerilor Externe a Danemarcei a fost de 400 mii de dolari. Citeşte mai mult...
În anul 2014 UN Women Moldova a oferit FEE-M un grant pentru implementarea Proiectului „Femeile în Politică”. Scopul proiectului este de a susține creșterea nivelului de participare a femeilor în politică și în procesul de luare a deciziilor prin crearea unui mediu favorabil participării acestora semnificative și de a susține dezvoltarea capacităților acestora înainte, în perioada de și după alegerila nivel central și local. De asemenea, va contribui la promovarea creșterii nivelului de informare a populației privind contribuția femeilor în liderismul politic. Proiectul va încuraja respectarea drepturilor femeilor și a angajamentelor pe care le are Guvernul Republicii Moldova. Citeşte mai mult...
Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională este prima organizaţie donatoare a Fundaţiei Est-Europene din Moldova (FEE-M), care a oferit suport Fundaţiei de la crearea acesteia. FEE-M a primit suport financiar din partea USAID prin intermediul Fundaţiei Eurasia, fondatorul unic al organizaţiei. Fundaţia Eurasia şi-a început activitatea în Moldova în anul 1993, oferind granturi pentru universităţi, ONG-uri şi alte organizaţii non-profit, având oficiul regional în Kiev. În perioada anilor 1998 – 2010, FE a activat în Moldova în calitate de Reprezentanţa Fundaţiei Eurasia în Moldova (FEM). Citeşte mai mult...
În anul 2014 FHI 360 a oferit FEE-M un grant pentru implementarea Proiectului „ Consolidarea Suportului Societății Civile din Moldova pentru Integrare Europeană”. Proiectul " Consolidarea Suportului Societății Civile din Moldova pentru Integrare Europeană" urmărește să fortifice sprijinul civic pentru procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Acțiunea este un efort comun al partenerilor de proiect care combină capacități și experiențe în domeniul promovării integrării europene ale tuturor părților participante. Citeşte mai mult...
În anul 2010, Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Biroul pentru Democraţie, Drepturile Omului şi Muncă a oferit prin Fundaţia Eurasia către Fundaţia Est-Europeană $570,000 pentru implementarea Programului „Participarea Tinerilor în Moldova”, program implementat în perioada anilor 2010-2012. Citeşte mai mult...
Fundaţia Est-Europeană Moldova (FEE-M) efectuează o serie de activităţi de susţinere a societăţii civile în lupta împotriva corupţiei. În acest context, Fondul Națiunilor Unite pentru Democrație (UNDEF) oferă suport pentru proiectul ”Contribuția Societății Civile la Monitorizarea Politicilor Anticorupție în Moldova”, care va fi implementat de către FEE-M în perioada 2012-2014. Iniţiativa are scopul de a spori implicarea societății civile și a instituțiilor mass-media în combaterea corupției, împuternicindu-i să aducă contribuții majore la politicile anticorupție din țară, folosind instrumente de schimb de informaţie şi expertiză cu agenţiile guvernamentale responsabile de acest domeniu. Citeşte mai mult...
În anul 2008 Fundaţia Eurasia din Moldova (fundaţia predecesoare a Fundaţiei Est-Europene - Moldova) a obţinut un grant de $192,500 din partea Ministerului Afacerilor Externe a Regatului Ţărilor de Jos pentru proiectul “Dezvoltarea unor mass-media viabile în Republica Moldova”. Acest proiect a fost implementat în parteneriat cu Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociaţia Presei Independente (API). Citeşte mai mult...
Fundaţia Eurasia din Moldova (fundaţia predecesoare a Fundaţiei Est-Europene - Moldova) şi-a început cooperarea cu Ministerul Afacerilor Externe a Norvegiei, obţinând suport pentru componenta Iniţiative Locale din cadrul Iniţiativei Societate Civilă Participativă şi Responsabilă în perioada 2006 –2007. Citeşte mai mult...
În anul 2008 Fundația Eurasia din Moldova (fundaţia predecesoare a Fundaţiei Est-Europene - Moldova) a obţinut un grant de $$190,000 din partea Ambasadei Britanice Chişinău / Fondul pentru Programe Strategice al Ministerului Britanic de Externe pentru proiectul „Alegeri Parlamentare Libere şi Corecte”. Citeşte mai mult...
În anul 2006 Fundaţia Eurasia din Moldova (fundaţia predecesoare a Fundaţiei Est-Europene - Moldova) a obţinut un grant de $24,000 din partea Misiunii OSCE pentru Moldova pentru proiectul “Promovarea Eticii în Sectorul Public pentru Prevenirea Corupţiei în Moldova”. Citeşte mai mult...
Fundaţia Est-Europeană (FEE-M) a obţinut un grant din partea National Endowment for Democracy (NED) în sumă de $97,000 pentru a implementa proiectul “Promovarea Alegerilor Libere şi Corecte” în anul 2010. Proiectul a avut scopul de a spori nivelul de cunoştinţe a cetăţenelor, de a mobiliza alegătorii şi de a monitoriza secţiile în timpul Referendumului şi Alegerilor Parlamentare Anticipate din 2010, astfel, promovând procesul electoral liber, corect şi transparent în ţară. Citeşte mai mult...
Fundaţia Eurasia din Moldova (fundaţia predecesoare a Fundaţiei Est-Europene - Moldova) a obţinut suport financiar în anul 2008 de $6,538 din resursele Philip Morris International (PMI) pentru proiectul “Suport pentru o şcoală din zona rurală” , care a avut scopul de a asigura educaţie sportivă de calitate pentru copiii dintr-o şcoală rurală din Moldova. În acelaşi an, PMI a finanţat proiectul „ Înlăturarea consecinţelor inundaţiilor din 2008 în Moldova şi asistenţă victimelor acestora”. Citeşte mai mult...
FEE-M şi-a început parteneriatul cu Fundaţia Pontis din 2010. Din resursele financiare ale Slovak Aid, au fost implementate două proiecte transfrontaliere. Citeşte mai mult...

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
Chişnău, MD-2004, Republica Moldova
Telefon:  +373 22 235343
Numărul de fax:  +373 22 542338

 


Acest site web a fost realizat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Suedia și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Guvernului Suediei sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

© 2020 Fundaţia Est-Europeană   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS