Română      English      Русский
Prima pagină  »  Proiecte Finalizate  »  Contribuția Societății Civile la Monitorizarea Politicilor Anticorupție
Contribuția Societății Civile la Monitorizarea Politicilor Anticorupție

Proiectul “Contribuția Societății Civile la Monitorizarea Politicilor Anticorupție în Moldova”

FEE a impelementat o serie de activități de asistență pentru societatea civila contra corupției. În acest context, Fundația Est-Europeană a lansat proiectul ”Contribuția Societății Civile la Monitorizarea Politicilor Anticorupție în Moldova” susținut financiar de Fondul Națiunilor Unite pentru Democrație (UNDEF).

Scopul

Proiectul sprijină participarea activiștilor din domeniu la elaborarea și monitorizarea politicilor naționale anti-corupție, utilizând schimbul de informație și expertiză cu agențiile guvernamentale responsabile de prevenirea și lupta cu corupția.  Asistența de bază este oferită Secretariatului Alianței Anti-corupție (ACA), format din 30 Organizații ale Societății Civile, astfel asigurând prezența societății civile la grupurile de lucru pentru monitorizarea Strategiei Naționale Anti-corupție 2011-2015 și a politicilor anti-corupție.

Activități:

Proiectul prevede un concurs de granturi pentru a susține inițiative anti-corupție în 10 raioane ale Moldovei;  un dialog dintre societatea civilă și guvern, menținut prin intermediul ședințelor de lucru cu participarea reprezentanților de nivel înalt și de nivel tehnic ai autorităților publice responsabile de acest domeniu.

Alianța își va  consolida planul strategic pe termen mediu și va oferi recomandări la nivel de politici, folosind campanii de advocacy și informare. Capacitățile reprezentaților societății civile din domeniul anti-corupție la nivel local și al mass-mediei vor fi consolidate.

Rezultate:

Unul din rezultatele proiectului va fi rețeaua națională efectivă de ONG-uri implicate în activități anti-corupție pentru a asigura o participare public coordonată și implementarea eficientă a Strategiei Naționale Anti-corupție Proiectul va spori eforturile actorilor societății civile și mass-mediei de nivel local întru prevenirea corupției și va consolida și instituționaliza cooperarea dintre agențiile anti-corupție și societate civilă.


Prima pagină  »  Proiecte Finalizate  »  Contribuția Societății Civile la Monitorizarea Politicilor Anticorupție

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
Chişnău, MD-2004, Republica Moldova
Telefon:  +373 22 235343
Numărul de fax:  +373 22 542338

 


Acest site web a fost realizat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Suedia și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Guvernului Suediei sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

© 2021 Fundaţia Est-Europeană   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS