Română      English      Русский
Prima pagină  »  Proiecte Finalizate  »  Securitate alimentară
Proiectul Securitate alimentară

Armonizarea politicilor în domeniul sanitar şi fitosanitar ale Republicii Moldova şi Georgiei cu cele din Uniunea Europeană

 

Partenerii Proiectului:

Fundația Eurasia Partnership din Georgia

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Drepturilor Consumatorului

Camera de Comerţ şi Industrie a Moldovei

 

Obiectivul General al Proiectului:

Contribuirea la îmbunătăţirea condiţiilor socio-economice pentru cetăţenii Republicii Moldova şi ai Georgiei prin susţinerea armonizării politicilor în domeniul sanitar şi fitosanitar ale Republicii Moldova şi Georgiei cu cele din Uniunea Europeană. 

Prin activităţile propuse, Fundaţia Est-Europeană, în colaborare cu Fundația Eurasia Partnership au ca scop obţinerea următoarelor rezultate:

1.      Crearea a 3 CentreRegionale de Asistenţă a Consumatorului (CAS) în regiunile de nord, centru şi sud ale Moldovei.

2.      Consumatorii din Republica Moldova şi Georgia, precum şi operatorii alimentari sunt mai bine informaţi referitor la standardele sanitare şi fitosanitare europene şi mobilizaţi pentru a cere o mai bună implementare a cadrului legislativ curent.

3.      Capacitatea de advocacy a reprezentanţilor societăţii civile este îmbunătățită, astfel încât aceștia să desfăşoare cu succes  campanii de advocacy cu scopul îmbunătăţirii sistemului sanitar şi fitosanitar.

4.      În ambele țări procesul de armonizare a politicilor naționale cu cele europene este realizat cu succes.

5.      Reprezentanţii societăţii civile din Moldova şi Georgia cooperează pentru a promova armonizarea politicilor din domeniul sanitar şi fitosanitar ale acestor ţări cu cele din Uniunea Europeană.

 

Grupuri ţintă:

·         Agenţia Naţională pentru Protecţia Drepturilor Consumatorului

·         Organizaţiile societăţii civile şi alte grupuri de iniţiativă ale tinerilor

·         Autorităţile publice

·         Operatorii alimentari

·         Reprezentanţii mass-media

Beneficiarii:

Consumatorii şi operatorii alimentari reprezintă 2 grupuri care vor beneficia pe termen lung în urma implementării acestei acţiuni. 

Proiectul "Armonizarea politicilor în domeniul sanitar şi fitosanitar ale Republicii Moldova şi Georgiei cu cele din Uniunea Europeană" este implementat de cătrel Fundațiai Est-Europeană din resursele financiare ale Uniunii Europene. Proiectul este co-finanțat de către Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe din Danemarca. 


Prima pagină  »  Proiecte Finalizate  »  Securitate alimentară

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
Chişnău, MD-2004, Republica Moldova
Telefon:  +373 22 235343
Numărul de fax:  +373 22 542338

 


Acest site web a fost realizat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Suedia și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Guvernului Suediei sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

© 2022 Fundaţia Est-Europeană   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS