Română      English      Русский
Prima pagină  »  Proiecte Finalizate  »  eTwinning+
Proiectul eTwinning+

Programul eTwinning in Republica Moldova

Programul eTwinning este parte a Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieții a Comisiei Europene și se adresează tuturor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Reţeaua eTwinning (http://www.etwinning.net) este o comunitate formată din 200 000 de cadre didactice şi peste 100 000 de şcoli din 33 de ţări Europene (cele 28 de state membre UE, Republica Islanda, Elveţia, Regatul Norvegiei, Republica Turcia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei). La 4 martie 2013 a fost lansat eTwinning Plus (http://plus.etwinning.net/en/pub/index.htm), o extensie parţială a eTwinning, adresată ţărilor din Parteneriatul Estic, inclusiv Republica Moldova.

La 7 februarie 2014, Fundația Est-Europeană a fost desemnată de Ministerul Educației al Republicii Moldova în calitate de Agenţie Naţională de Suport eTwinning Plus pentru a implementa Programul eTwinning  în țara noastră.

Pentru a afla mai multe detalii despre programul eTwinning în Republica Moldova accesați http://etwinning.md/ 

Scopul Programului:

Scopul Programului eTwinning este de a facilita comunicarea şi colaborarea între instituțiile de învățământ preșcolar și preuniversitar din Republica Moldova cu cele din ţările Europene, implicând elevii în activităţi noi de  învăţare: crearea de diverse produse educaționale care implică utilizarea noilor tehnologii şi colaborarea cu echipe din alte ţări.

Obiectivele Programului:

 - Consolidarea și dezvoltarea rețelelor școlare, prin intermediul unui sistem de înfrățire online între școli la nivel european, care ar trebui să permită școlilor europene să construiască parteneriate educaționale cu o școală din Europa.
- Îmbunătățirea predării și învățării limbilor străine, promovarea diversității lingvistice și sporirea gradului de conștientizare interculturală. 

Beneficiile participării în Program:

eTwinning facilitează accesul profesorilor la un mediu virtual de colaborare şi  schimb de experienţă, la parteneriate cu alţi profesori şi la activităţi de formare profesională, alături de colegi din ţările europene.

Prin participarea la proiecte eTwinning, elevii au posibilitatea să comunice cu alţi elevi, să afle elemente de specific cultural sau de specific al educaţiei în ţările partenere, să înveţe utilizând noile tehnologii şi să îşi perfecţioneze competenţele de comunicare în limbi străine. 

Rezultatele scontate:

Cadrele didactice vor fi active și capabile să dezvolte proiecte de calitate prin utilizarea competențelor lingvistice și mijloacelor TIC în rândurile elevilor.

Perioada de implementare: 2014 - 2018


Prima pagină  »  Proiecte Finalizate  »  eTwinning+

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
Chişnău, MD-2004, Republica Moldova
Telefon:  +373 22 235343
Numărul de fax:  +373 22 542338

 


Acest site web a fost realizat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Suedia și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Guvernului Suediei sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

© 2022 Fundaţia Est-Europeană   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS