Română      English      Русский
Prima pagină  »  Granturi  »  Cum să aplicăm
Cum să aplicăm

Informații generale
Fundaţia Est-Europeană oferă finanțare organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova prin intermediul concursurilor de granturi sau prin finanțarea directă a proiectelor în afara competițiilor.

Concursurile de granturi sunt anunțate public pe site-ul www.eef.md la compartimentul ”Anunțuri” și sunt deschise oricărui solicitant calificat. Anunțurile de finanțare sunt publicate, de asemenea, și pe alte resurse online, iar când este cazul sunt plasate și în presa scrisă.

Ce finanțăm:
Granturi noastre vin să sprijine misiunea noastră de a consolida participarea societății civile în procesul decizional și în dezvoltarea comunitară.
• Promovarea dialogului între societatea civilă și guvernarea națională / locală
• Sprijinirea activităților din domeniul anticorupției
• Promovarea integrării europene
• Consolidarea transparenței și incluziunii în procesul electoral
• Creșterea responsabilității mass-media față de cetățeni 
• Crearea de oportunități mai bune pentru grupurile vulnerabile prin întreprinderi sociale
• Încurajarea participîrii tinerilor la luarea deciziilor și la dezvoltarea locală prin intermediul fondurilor pentru tineri
• Facilitarea integrării sociale a grupurilor vulnerabile

Ce nu finanțăm:
• Sponsorizări individuale, premieri festive , evenimente speciale, competiții sportive, evenimente sportive sau turnee, care nu fac parte dintr-un grant sau proiect mai larg al Fundației
• Servicii medicale, de specialitate sau alte servicii sociale, care nu fac parte dintr-un grant sau proiect mai larg al Fundației
• Subvenții acordate persoanelor fizice pentru acoperirea asigurărilor
• Construcții capitale, care nu fac parte dintr-un grant sau proiect mai larg al Fundației
• Producție TV sau de film, care nu fac parte dintr-un grant sau proiect mai larg al Fundației
• Organizații religioase pentru scopuri religioase
• Cauze, candidați, organizații sau campanii ale partidelor politice

 

Cum să solicităm un grant?

Pasul 1 : Alegeți o oportunitate de finanțare

Vedeți Ce finanțăm. Vedeți dacă la moment sunt oportunități de finanțare deschise pe site-ul nostru.

Pasul 2 : Verificați eligibilitatea

Asigurați-vă că organizația Dumneavoastră îndeplinește criteriile de eligibilitate conform anunțului de concurs.

Pasul 3: Prezentați o scrisoare de solicitare / propunere de proiect

Dacă sunteți eligibili , prezentați un Formular de Aplicare și Modelul de buget pentru o solicitare de finanțare. Propunerile pot fi prezentate în limba engleză, română sau rusă . Propunerile pot fi trimise prin poștă , fax , e-mail sau depuse personal la sediul FEE . Propunerile electronice în afara concursurilor de granturi trebuie trimise la info@eef.md sau la adresa indicată în anunțul respectiv.

Pasul 4: Evaluarea de către fundație

În termen de 90 de zile, fie : ( 1 ) vom solicita o propunere completă în cazul unei scrisori, ( 2 ) vom solicita informații suplimentare , sau ( 3 ) vom trimite o notificare că suntem în imposibilitatea de a finanța proiectul .

Pasul 5: Informații suplimentare și vizita de monitorizare anterior finanțării

În cazul în care propunerea de proiect se va potrivi priorităților fundației , se vor solicita informații suplimentare și se va efectua o vizită de monitorizare anterior finanțării.

Pasul 6: Propunerile de proiect recomandate spre finanțare

Propunerile sunt examinate de către un Consiliu Consultativ independent, care recomandă proiectul spre finanțare.

Aici puteți accesa Formularul FEE de Aplicare.

Aici puteți accesa Modelul de Buget.

 


Prima pagină  »  Granturi  »  Cum să aplicăm

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
Chişnău, MD-2004, Republica Moldova
Telefon:  +373 22 235343
Numărul de fax:  +373 22 542338

 


Acest site web a fost realizat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Suedia și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Guvernului Suediei sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

© 2021 Fundaţia Est-Europeană   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS