Proiectul ”Advocacy pentru protecție sporită împotriva discriminări” are ca obiectiv de bază consolidarea mecanismelelor naţionale de combatere a discriminării în Moldova prin implicarea societăţii civile.

Proiectul urmăreşte să consolideze mecanismele anti-discriminare din Modova prin implicarea societăţii civile. Proiectul va abilita actorii societăţii civile să (i) se coalizeze şi să promoveze îmbunătăţirea legislaţiei anti-discriminare; (ii) abiliteze cele mai vulnerabile şi marginalizate grupuri pentru a-şi revendica drepturile; (iii) consolida capacitatea Consiliului pentru prevenirea şi eliminare discriminării şi asigurarea egalităţii de a face transfer de experienţe către instanţele judiciare naţionale; (iv) sporească capacitatea a cinci universiăţi de a preveni şi combate hărţuirea sexuală.

Proiectul este un efort comun al Fundației Est-Europene și Centrului de Parteneriat pentru Dezvoltare, combinând capacitățile și experiența în domeniul combaterii discriminării în Moldova. 

Finanțator: Uniunea Europeană

Cofinanțator: Suedia

Partener de implementare: Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD)

Perioada de implementare: 01 februarie 2020 – 31 iulie 2022

Bugetul proiectului: 400,000 EUR