Proiectul ”Cetățeni Activi, Comunități Prospere 2021 - 2025” are ca scop consolidarea capacităților organizațiilor locale de a utiliza instrumentele pentru egalitatea de gen în activitatea lor. Se vor depune eforturi suplimentare pentru a avansa capacitatea de influențare a politicilor din rețelele OSC care reprezintă romi, persoane în vârstă, tineri, persoane cu dizabilități. Pentru a favoriza sustenabilitatea intervențiilor, se va acorda atenția cuvenită oferirii de formare și consiliere profesională în domeniul managementului financiar și al strângerii de fonduri.

În cadrul proiectului Fundația va acorda granturi și asistență tehnică organizațiilor societății civile. Împreună cu partenerii săi, va spori capacitatea de susținere și supraveghere a ONG-urilor și a rețelelor acestora care lucrează pentru a promova guvernarea democratică și dezvoltarea locală durabilă. 

Proiectul vizează abilitarea și sprijinul femeilor și bărbaților vulnerabili, inclusiv persoanelor cu dizabilități, romilor, persoanelor în vârstă, Tinerilor NEET (care nu au un loc de muncă și nici nu urmează un program de educație sau formare), pentru a beneficia de elaborarea de politici receptive și de realizarea drepturilor lor umane.

Proiectul are două obiective interdependente:

  • Promovarea drepturilor civile și politice pentru guvernarea democratică.
  • Promovarea drepturilor sociale și economice pentru o dezvoltare locală durabilă.

Finanțator: Suedia

Perioada de implementare: 01 iunie 2021 – 31 decembrie 2025

Bugetul proiectului: 51,995,757 SEK (5,077,711 EUR)