Proiectul "Cetățeni activi. Comunități prospere – Faza II" își propune să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației din Republica Moldova, în special pentru cele mai vulnerabile grupuri de femei şi bărbați, prin implicarea activă a organizaţiilor societăţii civile (OSC) în elaborarea și implementarea unor politici mai incluzive atât la nivel național, cât și local. În același timp, proiectul se concentrează pe elaborarea și implementarea politicilor incluzive la nivel național și local prin împuternicirea și implicarea OSC-urilor și a rețelelor acestora. Eforturile de pledoarie și monitorizare se vor concentra pe domenii de politici publice care sunt cheie pentru coeziunea socială, cum ar fi ocuparea forței de muncă, protecția socială, apa și canalizarea, educația, infrastructura și sănătatea.

La nivel național, proiectul va influența elaborarea, implementarea și evaluarea politicilor naționale din perspectiva incluziunii și egalității de șanse. Rețelele OSC vor carta politicile naționale emergente, vor efectua analize de politici bazate pe dovezi, vor promova politici publice mai incluzive. Eforturile de pledoarie vor fi urmate de un proces de monitorizare, aducând în atenția societății și autorităților lacunele de implementare identificate, precum și recomandările privind măsurile corective pentru a amplifica implementarea documentelor de politici publice din perspectiva incluziunii. În plus, rețelele de OSC se vor implica în mod corespunzător în evaluarea implementării din perspectiva grupurilor dezavantajate. 

La nivel local, proiectul va facilita promovarea mecanismelor participative create la nivel raional și comunitar în Soroca, Căușeni și Cahul. De asemenea, în cadrul proiectului vor fi instituite noi mecanisme de participare în trei raioane suplimentare. În procesul de implementare va fi consolidată, de asemenea, capacitatea autorităților publice locale la nivel comunitar de a utiliza diverse instrumente de transparență și responsabilitate socială. Aceasta va permite OSC-urilor locale din șase raioane să efectueze analize bazate pe dovezi a deciziilor locale, să revizuiască politicile publice din perspectiva grupurilor dezavantajate din localitățile respective, să întreprindă activități de mobilizare socială și de monitorizare în comunitățile lor.

Obiectivul de bază al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației din Republica Moldova, în special a celor mai vulnerabili bărbați și femei, prin implicarea activă a OSC în elaborarea și implementarea unor politici publice incluzive atât la nivel național, cât și local. Eforturile de advocacy și watchdog se vor concentra pe domenii de politici publice care sunt cheie pentru coeziunea socială, precum ocuparea forței de muncă, protecția socială, apă și canalizare, educație, infrastructură și sănătate.

Finanțator: Confederația Elvețiană, reprezentată de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, prin intermediul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova (SDC)

Parteneri de implementare: Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), Asociația Presei Independente

Perioada de implementare: 01 ianuarie 2022 – 31 mai 2025

Bugetul proiectului: 1,725,647 EUR (34,674,796 MDL)