Scopul proiectului ”Construim punți, depășim bariere” este de a promova parteneriatele durabile și capacitățile actorilor societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului prin crearea unor platforme trans-fluviale de cooperare la nivel de comunitate. Fundația Est-Europeană (FEE) și partenerii săi - Agenția pentru Dezvoltare Regională (ARD), Centrul pentru Inovare și Dezvoltare Socială (CISD), Institutul Independent pentru Drept și Societate Civilă (ILCS) și European Partnership for Democracy (EPD) au activat în diverse domenii de sprijin a societății civile la diferite niveluri pentru a susține dezvoltarea locală și servicii mai bune pentru cetățenii din Republica Moldova, fiind recunoscuți ca parteneri stabili, dar, de asemenea, ca resurse-cheie pentru dezvoltarea OSC-urilor la nivel local.

Proiectul va consolida rolul organizațiilor societății civile și a rețelelor în crearea unor mecanisme sociale de consolidare a încrederii. Această acțiune va contribui la punerea în aplicare a Acordului de Asociere UE / Moldova, pentru a sprijini implicarea activă a societății civile, pentru a promova valorile democratice și respectarea drepturilor omului și de a consolida cooperarea regională, între diferite regiuni ale Moldovei, Transnistria fiind de un interes deosebit în acest sens. În acest context, implicarea actorilor societății civile și crearea unor rețele de cooperare între OSC-uri și comunitățile locale din regiuni vor contribui la medierea conflictelor și la consolidarea încrederii care implică actori neguvernamentali.

Partenerii proiectului vor contribui la creșterea capacității organizațiilor societății civile, grupurilor de inițiativă și a mass-media din regiune pentru a putea participa, în mod semnificativ, la procesul de consolidare a încrederii între cele două maluri ale râului. În acest sens, proiectul va pune în aplicare mecanisme eficiente de colectare de experiență prin stabilirea unor mecanisme eficiente de învățare și va facilita replicarea unor astfel de tehnici.

Finanțator: Uniunea Europeană

Cofinanțator: Suedia

Parteneri de implementare: Centrul de Inovare și Dezvoltare Socială, Institutul Independent de Drept și Societate Civilă, Agenția de Dezvoltare Regională Transnistreană, European Partnership for Democracy (Belgia)

Perioada de implementare: 01 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2019

Bugetul proiectului: 1,309,165 USD

Distribuie