Contribuția Consiliului Național al Tineretului din Moldova la evaluarea Planului Național privind Drepturile Omului 2018 - 2022: Componenta de TINERET

Acest raport își propune să ofere perspectiva tinerilor asupra provocărilor cheie cu care se confruntă tinerii din Moldova în drumul lor către autonomie și incluziune, privind prin prisma PNADO III.

Acest raport își propune să ofere perspectiva tinerilor asupra provocărilor cheie cu care se confruntă tinerii din Moldova în drumul lor către autonomie și incluziune, privind prin prisma PNADO III.Raportul este realizat în cadrul proiectului “Cetățeni activi, comunități prospere-faza II”,implementat cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.
Părerile și concluziile cercetării exprimate în acest studiu reprezintă punctele de vedere ale autorilor și nu reprezintă punctele de vedere și opiniile oficiale ale Consiliului Național al Tineretului din Moldova și partenerii acestuia, care nu poartă răspundere pentru estimările şi opiniile prezentate de
către autor în cadrul acestei publicații. Orice utilizare a unor extrase și opinii din conținutul Raportului dat urmează să facă referință la raportul CNTM vizat, care este titular al dreptului de autor asupra prezentei lucrări.

Distribuie