Fundația Est-Europeană (FEE) a fost înregistrată la 3 noiembrie 2009 la Ministerul Justiției al Republicii Moldova și este succesoarea Fundaţiei Eurasia (FE) în Moldova. Noua organizație continuă activitatea Fundaţiei Eurasia, care din anul 1994 a contribuit la promovarea democraţiei, drepturilor omului, economiei de piață şi a sprijinit dezvoltarea societății civile, mass-media și transparența activității administrației publice din țară.

Fondatoarea Fundației Est-Europene este Fundația Eurasia din Statele Unite ale Americii.

Misiunea Fundației Est-Europene este abilitarea cetățenilor Republicii Moldova cu capacități și mijloace pentru asigurarea dezvoltării durabile, prin programe de educație și asistenta tehnică care promovează democrația, buna guvernare și prosperitatea economică.

În activitatea sa programatică și instituțională, Fundația Est-Europeană este ghidată de următoarele principii:

  • Receptivitate la necesitățile  și provocările legate de dezvoltarea socială și economică a Republicii Moldova.
  • Facilitarea schimbărilor în comunități prin promovarea celor mai bune practici de dezvoltare durabilă în interesul cetățenilor din Republica Moldova.
  • Identificarea și consolidarea colaborării cu reprezentanții comunităților și alte părți capabile să contribuie la îndeplinirea misiunii Fundației.
  • Promovarea și facilitarea cooperării dintre societatea civilă, guvern și sectorul privat la nivel comunitar în vederea asigurării durabilității eforturilor comune de dezvoltare.
  • Monitorizarea succesului programelor și proiectelor prin evaluarea impactului și schimbărilor semnificative pentru cetățeni.
  • Respectarea și susținerea diversității în rândurile angajaților, partenerilor, comunităților în care activăm, fără discriminare, indiferent de rasă, etnie, sex, orientare sexuală, religie, vârstă, dizabilitate sau afiliere politică.
  • Asigurarea unei gestiuni adecvate a fondurilor și proiectelor încredințate Fundației.

Fundaţia Est-Europeană integrează dimensiunea de gen în programele sale de granturi și în proiectele operaționale pe care le desfășoară.

Distribuie