Proiectul "Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova" are scopul de a abilita organizațiile societății civile (OSC) din Moldova în exercitarea unui rol eficient în advocacy de politici publice, dezvoltarea sectorului privat și dezvoltarea economică durabilă. În particular, cu sprijinul proiectului, OSC vor împuternici persoanele vulnerabile, bărbații și femeile (migranţii care au revenit în țară, tinerii, persoanele cu dizabilități) și întreprinderile mici și mijlocii (IMM) să (i) valorifice oportunități economice durabile de rând cu beneficiile oferite de AA/DCFTA și (ii) să gestioneze riscurile economice emergente precum pandemia COVID-19. 

Obiectivul de bază al proiectului:

Bărbații și femeile vulnerabile sunt împuternicite, explorează oportunități de dezvoltare durabilă, valorifică beneficiile oferite de AA/DCFTA și sunt mai bine pregătiți pentru a gestiona riscuri economice (precum pandemia COVID-19) prin implicarea activă a societății civile.

Finanțator: Uniunea Europeană

Cofinanțator: Suedia

Parteneri de implementare: Centrul "CONTACT", Asociația Businessului European

Perioada de implementare: 01 februarie 2021 – 31 mai 2024

Bugetul proiectului: 3,279,019 EUR