Obiectivul de bază al proiectului ”Facilitarea grupului de lucru privind persoanele fără adăpost în Republica Moldova” este de a încuraja dialogul permanent al părților interesate privind problemele referitoare la persoanele fără adăpost în cadrul unui grup de lucru informal, pentru a găsi consens și soluții la aceste probleme și pentru a sensibiliza publicul privind drepturile și problemele cu care se confruntă persoanele fără adăpost. Proiectul își pune ca scop să și înțeleagă interesul și eficiența de a facilita comunicarea între părțile interesate în cadrul ședințelor grupului de lucru.

Finanțator: Fundația OAK

Perioada de implementare: Septembrie 2019 – Ianuarie 2021

Bugetul proiectului: 35,138 EUR

Distribuie