Fondul Națiunilor Unite pentru Democrație (UNDEF)

Fundaţia Est-Europeană Moldova (FEE-M) efectuează o serie de activităţi de susţinere a societăţii civile în lupta împotriva corupţiei. În acest context, Fondul Națiunilor Unite pentru Democrație (UNDEF) oferă suport pentru proiectul ”Contribuția Societății Civile la Monitorizarea Politicilor Anticorupție în Moldova”, care va fi implementat de către FEE-M în perioada 2012-2014. Iniţiativa are scopul de a spori implicarea societății civile și a instituțiilor mass-media în combaterea corupției, împuternicindu-i să aducă contribuții majore la politicile anticorupție din țară, folosind instrumente de schimb de informaţie şi expertiză cu agenţiile guvernamentale responsabile de acest domeniu.

Proiectul prevede o cooperare strânsă cu Alianța Anticorupție (AAC), alcătuită din 30 de ONG-uri şi asigură prezenţa Societăţii Civile în cadrul grupului de lucru pentru monitorizarea Strategiei Naţionale Anticorupţie  2011-2015.  De asemenea, proiectul va susţine organizaţiile societăţi civile în eforturile acestora de a participa la procesul de elaborare a politicilor anticorupţie. Suma oferită de către UNDEF pentru acest proiect este de 200.000,00 USD.

Distribuie