Fundația Est-Europeană anunță concurs pentru a contracta o organizație/companie care va organiza o vizită de studiu pentru 5 Întreprinderi Sociale din Moldova la întreprinderile sociale din România.

Scopul activității este expunerea OSC-urilor din Moldova la experiența întreprinderilor sociale din UE, implicate în facilitarea serviciilor de angajare a tinerilor NEET. Vizita de studiu va presupune trei etape: (i) o fază de documentare înaintea vizitei, (ii) trei zile întregi de vizitare a întreprinderilor sociale din țara de destinație, (iii) facilitarea a minim 2 discuții post vizită privind aplicarea practică a cunoștințelor și experienței obținute în urma vizitei.

În Februarie 2021, Fundația Est-Europeană a demarat proiectul „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)", finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia. Proiectul este  implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria.

Proiectul are scopul de a contribui la incluziunea și abilitarea tinerilor NEET (care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă) prin implicarea activă a societății civile. Proiectul este orientat spre o abordare tridimensională: advocacy pentru politici publice mai incluzive; implicarea OSC-urilor în elaborarea și implementarea serviciilor incluzive concentrate pe tinerii și tinerele NEET; implicarea activă a OSC-urilor în elaborarea și implementarea măsurilor pozitive orientate spre cei mai vulnerabili tineri NEET.

Una din prioritățile proiectului este expunerea OSC-urilor din Moldova la experiența întreprinderilor sociale din UE, implicate în facilitarea serviciilor de angajare a tinerilor NEET.

În cadrul acestui concurs va fi selectată o organizație/companie care va organiza o vizită de studiu pentru 5 Întreprinderi Sociale din Moldova la întreprinderile sociale din România.

Obiectiv

Scopul activității este expunerea OSC-urilor din Moldova la experiența întreprinderilor sociale din UE, implicate în facilitarea serviciilor de angajare a tinerilor NEET. Vizita de studiu va presupune trei etape: (i) o fază de documentare înaintea vizitei, (ii) trei zile întregi de vizitare a întreprinderilor sociale din țara de destinație, (iii) facilitarea a minim 2 discuții post vizită privind  aplicarea practică a cunoștințelor și experienței obținute în urma vizitei.

Activitatea se va desfășura în luna Martie sau Aprilie 2023 cu durata de 3 zile (perioada exactă va fi stabilită de comun acord).
Numărul de persoane participante din Moldova – maxim 11.  

Responsabilități

ONG-ul / Compania partener/ă va fi responsabil/ă să îndeplinească următoarele sarcini:

  • Contactarea unei listei de Întreprinderi Sociale , implicate în facilitarea serviciilor de angajare a tinerilor NEET în vederea stabilirii întâlnirilor cu acestea;
  • Sugerează organizațiile care urmează să fie vizitate în cadrul vizitei de studiu;
  • Oferiți un personal/voluntar care să însoțească grupul pe toată perioada vizitei;
  • Elaborează programul de vizite de studiu și asigură suportul tehnic necesar;
  • Organizarea de întâlniri cu organizațiile locale și alți factori interesați cu experiență cu întreprinderile sociale; Identificarea facilităților de întâlniri și cazare, traduceri și servicii de transport local, dacă este necesar(Propune hotel pentru cazarea tuturor membrilor delegației, luând în considerare cea mai bună combinație în ceea ce privește locația, prețul și raportul de servicii și se ocupă de rezervările respective);
  • Organizarea o cină de networking cu organizațiile locale care lucrează în domeniul antreprenoriatului social și oferirea întregii logistici aferente.

Cerințe de calificare

- Candidații trebuie să demonstreze experiența anterioară în domeniu;

- Experiență de lucru cu Întreprinderi sociale;

- Experiență pozitivă de cooperare cu instituții neguvernamentale.

 Aspecte organizatorice

Organizația/compania va funcționa sub supravegherea directă a Coordonatorului de programe al Fundației Est-Europene. Structura și conținutul produselor vor fi elaborate în baza cerințelor FEE.

 Candidații potențiali sunt rugați să expedieze următoarele documente:

- CV;

- O viziune succinta asupra conceptului + sarcina tehnică si o propunere preliminară de agendă;

- Oferta financiară care sa includa urmatoarele:.

Ofertă hotel

Denumire Hotel

Preț/persoană cameră single (3 nopți)

Preț/persoană cameră dublă(3 nopți)

Ofertă cină networking

Preț persoană , nr persoane, inclusiv invitati (lista)

Oferta pentru serviciile de logistică și facilitare a vizitei (stabilire ședințe, însoțire, coordonare, elaborare agendă, facilitarea discuțiilor post vizită, elaborare raport post vizită)

Preț per zi

Total

 

Criterii de selecție a ofertelor

FEE va selecta expertul/ă în baza ofertei complete transmise până la termenul indicat.

Criteriile de selecție vor include următoarele:

25% -Experiența candidatului;

25%- Conceptul vizitei;

50% - Raportul preț-calitate-cantitate servicii.

Depunerea dosarului

Vă rugăm să prezentați materialele solicitate conform prezentului caiet de sarcini până la data de 30 ianuarie 2023.

Setul de documente va fi expediat electronic, la adresa de email: concurs@eef.md cu textul:  Vizita de Studiu România Întreprinderi Sociale NEET în linia de subiect.

 Doar candidații preselectați vor fi contactați.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Fundația Est-Europeană oferă oportunități egale la angajare, fără deosebire pe criterii de rasă, culoare,  origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, identitate și orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, opinii, apartenență politică sau orice alt criteriu similar.

Documete atașate

3.1.3_ToR Stdy Vizit_ROM_CB_rev

Fișier .PDF , 590.63 KB
Vizualizează
Distribuie