Fundația Est-Europeană anunță concurs pentru selectarea unei companii care va oferi servicii de instruire în domeniul de Social Media

Fundația Est-Europeană va organiza o serie de instruiri focusate pe crearea mesajelor eficiente, tehnici de povestire a istoriilor de succes și folosirea eficientă a fotografiilor în cadrul acestor materiale. Compania selectată în cadrul acestui concurs va organiza două sesiuni de instruire pentru 20 de persoane per fiecare training.

Context

Începând cu 1 februarie 2021, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European și Centrul Contact implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării”. Proiectul, cu durata de 40 de luni, are ca obiectiv să contribuie la dezvoltarea economică a Republicii Moldova prin implicarea activă a societății civile și altor părți interesate, ținând cont de prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, care cuprinde Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. 

Ținând cont de faptul că beneficiarii de grant din cadrul acestui proiect au ca grup țintă  persoane vulnerabile, dar și faptul că rezultatele activităților acestora ar trebui să fie cunoscute de un număr cât mai mare și divers de oameni, iar pe de altă parte că vizibilitatea acțiunilor organizațiilor neguvernamentale beneficiare ar trebui îmbunătățită, Fundația Est-Europeană va organiza o serie de instruiri focusate pe crearea mesajelor eficiente, tehnici de povestire a istoriilor de succes și folosirea eficientă a fotografiilor în cadrul acestor materiale.

Compania selectată în cadrul acestui concurs va organiza două sesiuni de instruire pentru 20 de persoane per fiecare training.

Grupul țintă pentru primul training sunt reprezentanții întreprinderilor sociale. A doua instruire este destinată reprezentanților centrelor de suport în afaceri (care oferă consultanță și ghidare antreprenorilor) și celor care reprezintă consorțiile de organizații necomerciale (cei ce facilitează angajarea în câmpul muncii a persoanelor vulnerabile și  celor cu dizabilități). 

Consorțiile și întreprinderile sociale sunt gestionate de asociații obștești.

Sarcinile pentru prestatorul de servicii

Instruirea offline a 40 de reprezentanți ai societății civile  timp de 2 zile, divizat câte 20 de participanți la training/zi, timp de 5 ore academice/zi în perioada 27 noiembrie-15 decembrie 2023. Instruirea va cuprinde următoarele subiecte:

 • Storytelling-ul digital pentru creșterea vizibilității istoriilor beneficiarilor, vânzărilor întreprinderilor sociale
 • Elaborarea conținutului pentru atragerea noilor vizitatori și abonați ai paginilor de Facebook, Instagram
 • Elaborarea planurilor lunare de conținut
 • Îndrumarea ghidată a participanților referitor la scrierea istoriilor de succes despre beneficiari și promovarea vânzărilor

Responsabilități

 1. Să instruiască 40 de persoane conform sarcinilor de mai sus
 2. Să asigure alimentarea participanților (un prânz și 2 pauze de cafea pe zi)
 3. Să ofere sau să închirieze o sală pentru instruirea participanților

Cerințe  de calificare

 • Potențialul prestator de serviciu trebuie să fie persoană juridică;
 • Cel puțin 3 ani de experiență de lucru în domeniul social media marketing;
 • Experiența de lucru cu companiile mici și organizațiile neguvernamentale este un avantaj;
 • Experții care vor instrui participanții la instruire trebuie să cunoască limba română la nivel avansat și limba rusă la nivel intermediar.

Aspecte organizaționale 

Compania își va desfășura activitatea în cooperare cu Coordonatorul de Programe al Fundației. Structura și conținutul produselor vor fi elaborate reieșind din cerințele FEE.

Companii interesate sunt rugate să expedieze următoarele documente:

 • Tabelul cu prețurile oferite
 • CV-ul companiei care atestă experiența de instruire în domeniul social media

*Serviciile prestate vor fi la TVA cota zero.

Activitatea

Preț cu TVA

Preț cu TVA cota zero

Instruirea

 

 

Alimentarea

 

 

Chiria sălii

 

 

Total:

 

 

Criteriile de selecție a ofertelor

FEE va selecta compania în baza ofertei complete transmise până la termenul indicat.

Criteriile de selecție vor include următoarele: 

 • 50% - experiența companiei în domeniul relevant cererii de ofertă.
 • 50% - raportul preț-calitate servicii. 

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 12 noiembrie 2023. 

Dosarul va fi depus prin poșta electronică la adresa concurs@eef.md cu mențiunea ”Social Media Training” în linia de subiect

Pentru informații despre activitățile Fundației Est-Europene, vă rugăm să accesați www.eef.md.

Documete atașate

Caiet de sarcini_Social Media

Fișier .PDF , 332.19 KB
Vizualizează
Distribuie