Fundația Est-Europeană solicită oferte comerciale pentru servicii de traducere

Conform planului de activitate al Fundației, pentru anul 2023, sunt planificate o serie evenimente care necesită servicii de traducere simultană/consecutivă și/sau în scris din / în limbile română, engleză și rusă.

Cadrul general

Fundaţia Est-Europeană este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel naţional în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de 03 noiembrie 2009). 

Conform planului de activitate al Fundației, pentru anul 2023, sunt planificate o serie evenimente care necesită servicii de traducere simultană/consecutivă și/sau în scris din / în limbile română, engleză și rusă. 

Scopul

Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta pentru anul 2024 o companie (persoană juridică) sau mai multe companii, pentru prestarea serviciilor de traducere

Sarcina tehnică: 

LOT I

Tip serviciu

Specificări

 

Traducere în scris din / în limbile Română, Engleză, Rusă

- 1 pagină = 1800 simboluri fără spaţii

(textul poate conţine elemente grafice: tabele şi diagrame)

- număr de zile necesare pentru a traduce un document de 15 pagini

 LOT II

Tip serviciu

Specificări

 

Traducere simultană și/sau consecutivă din / în limbile Română, Engleză, Rusă

- tarif per 1 zi (8 ore)

- tarif per 0,5 zi (4 ore)

- tarif per 1 oră

- tarif pentru weekend

 IMPORTANT! Evaluarea ofertelor se va efectua per LOT. Compania aplicantă la concurs poate să includă în oferta financiară serviciile sale pentru Lot-urile pentru care deține experiență. Fundația poate să selecteze una sau mai multe companii. 

Criterii de selecție a companiei pentru LOT I:

La selectarea, iar ulterior contractarea companiei pentru anul 2024 în calitate de furnizor de bază al Fundației pentru servicii traducere în scris, se va atrage atenție la următoarele criterii și se vor evalua conform tabelului de mai jos: 

Criteriu

Punctaj maxim

Experiența companiei candidate (prezența pe piaţă, clienţi fideli/referinţe), durata de colaborare cu clienții

10

 

Experiența traducătorilor implicați în traduceri

30

 

Timp de livrare a unui document tradus în volum de 15 pagini

10

 

Oferta de preț

50

 

TOTAL

100

 

 

Dosarul de aplicare pentru LOT I trebuie să conțină următoarele documente:

  • Copia de pe certificatul de înregistrare;
  • CV-ul companiei, inclusiv lista clienților actuali;
  • Oferta financiară;
  • CV-le traducătorilor implicați în traduceri.

.............................................................................................................................................................................

Criterii de selecție a companiei pentru LOT II:

La selectarea, iar ulterior contractarea companiei pentru anul 2023 în calitate de furnizor de bază al Fundației pentru servicii traducere simultană/consecutivă, se va atrage atenție la următoarele criterii: 

Criteriu

Punctaj maxim

Experiența companiei candidate (prezența pe piaţă, clienţi fideli/referinţe), durata de colaborare cu clienții

15

 

Experiența traducătorilor implicați în traduceri

35

 

Oferta de preț

50

 

TOTAL

100

 

 

Dosarul de aplicare pentru LOT II trebuie să conțină următoarele documente:

  • Copia de pe certificatul de înregistrare;
  • CV-ul companiei, inclusiv lista clienților actuali;
  • Oferta financiară;
  • CV-le traducătorilor implicați în traduceri; 

IMPORTANT! Ofertele financiare vor fi prezentate în lei moldovenești, cu indicarea prețurilor cu TVA și TVA 0% 

Fundația Est-Europeană este instituție implementatoare de proiecte tehnice, livrările în cadrul cărora, sunt scutite de TVA, în conformitate cu HG nr. 246 din 08 aprilie 2010 ”cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte”.  

Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale este: 20 decembrie 2023.   

Oferta comercială cu menţiunea – Ofertă servicii traducere - se va expedia prin poşta electronică la adresa de e-mail concurs@eef.md sau se va depune personal la sediul Fundaţiei: str. 31 august 1989, nr. 98, etaj 3, Chişinău. 

Pentru întrebări și clarificări vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail concurs@eef.md sau la numărul de telefon (022) 23 53 43, ext. 119.

 

Documete atașate
Vizualizează
Distribuie