Impactul amicus curiae asupra cauzelor judecătorești cu privire la egalitate şi nediscriminare

Astăzi, în cadrul unui forum de discuții, organizat de către Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în colaborare cu Fundația est-Europeană a fost prezentat Raportul privind impactul concluziilor amicus curiae, depuse de către Consiliu pe marginea cauzelor de discriminare referite direct instanțelor de judecată și Curții Constituționale. Acest exercițiu a servit obiectivului de consolidare a dialogului constructiv dintre Consiliul și instanțele interne în domeniul examinării plângerilor privind faptele de discriminare.

Conform raportului, identificarea, selectarea, elaborarea și depunerea documentelor de amicus curiae a cuprins perioada martie 2021- ianuarie 2022. În perioada de referință au fost elaborate și depuse de către Consiliu în litigiile de discriminare deferite direct instanțelor de judecată 20 de documente de amicus curiae. Circa 33% dintre concluziile de amicus curiae pe cauzele finalizate în instanță au contribuit la schimbarea dorită, în sensul că s-a ținut cont de cele comunicate. Pe 25% din totalul cauzelor pe care s-a intervenit, acțiunile sunt în proces de examinare, o parte din ele fiind contestate în instanța ierarhic superioară, iar în 45% nu s-a luat în considerație poziția expusă, cererile fiind respinse ca neîntemeiate sau acțiunile au fost declarate inadmisibile.

Impactul intervențiilor de amicus curiae depuse de către Consiliu constă în: reducerea inegalităților pentru anumite grupuri sociale vulnerabile; capacitarea mai multor judecători privind aspectele specifice aferente procesul de examinare a cauzelor de discriminare; fortificarea capacității Consiliului de a interveni pe cauzele de discriminare în instanțele de judecată; dezvoltarea gradului de cooperare între Consiliu și Curtea Constituțională.

În urma prezentării raportului și a trecerii în revistă a tuturor provocărilor întâmpinate în acest proces, participanții au venit cu o serie de recomandări privind consolidarea practicii de transfer de expertiză a Consiliului către instanțele judiciare naționale. Printre acestea: reglementarea expresă a împuternicirii Consiliului de a interveni cu opinii de amicus curiae pe litigiile din instanță; capacitarea Consiliului pentru realizarea atribuțiilor în legătura cu această funcție de intervenție; configurarea portalului instanțelor de judecată astfel încât la obiectul cauzei să se indice expres cele prin care se revendică dreptul la nediscriminare.

Amicus curiae este, în mod literal, „un prieten al curţii”, care să ajute instanța de judecată să adopte o hotărâre în cunoștință de cauză cu conceptele din domeniul egalității și nediscriminării și jurisprudența relevantă obiectului examinării.

Evenimentul face parte din proiectul „Advocacy pentru o protecţie mai bună împotriva discriminării”, implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD). Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană şi cofinanțat de Suedia.

Distribuie