Proiectul ”Inițiativă Comună pentru Oportunități Egale – Faza II” abordează problema nivelului de trai și incluziunea socială a populației din Moldova, incluzând femeile și bărbații vulnerabili prin intermediul politicilor incluzive. Activitățile proiectului se focusează pe elaborarea de politici incluzive și implementarea la nivel național și local prin împuternicirea și participarea OSC-lor și rețelelor acestora. Eforturile de advocacy și supraveghere vor fi concentrate pe domeniile de politici care constituie cheia coeziunii sociale, așa ca angajarea în câmpul muncii, protecția socială, accesul la apă și sistemul de salubritate, educația, infrastructura și sistemul de sănătate.

La nivel național, proiectul va abilita rețelele ONG-urilor care reprezintă grupurile vulnerabile în aplicarea politicilor publice incluzive, elaborarea și implementarea agendelor comune de advocacy axate pe domeniile politice sus-menționate.  O atenție deosebită va fi acordată facilitării colaborării rețelelor OSC și crearea parteneriatelor cu OSC-urile locale.  Proiectul va facilita, de asemenea, dialogul și cooperarea între rețelele OSC-urilor în scopul identificării sinergiilor și promovării solidarității între diferite grupuri.

La nivel local, proiectul se va desfășura în trei raioane selectate, abilitând OSC-urile locale și grupurile de inițiativă ce reprezintă grupurile marginalizate să participe la procesul de luare a deciziilor și la procesul de conștientizare a drepturilor omului, promovând implicarea și mobilizarea pentru dezvoltarea locală. Inițiativa va consolida capacitatea autorităților locale, facilitând astfel stabilirea unor mecanisme participative la nivelul raioanelor și al satelor.  Pe lângă aceasta, proiectul va facilita comunicarea și coordonarea între OSC-urile locale și a grupurilor de inițiativă și rețelele OSC-urilor naționale în scopul elaborării politicilor de advocacy comune.

Donator: Confederația Elvețiană, reprezentată de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, prin intermediul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova (SDC)

Partener de implementare: Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD)

Perioada de implementare: 01 iulie 2017 - 30 iunie 2021

Bugetul proiectului: 2,778,870 USD

Distribuie