Proiectul ”Inițiativa Comună pentru Oportunități Egale” are scopul să îmbunătățească situația celor mai marginalizați și vulnerabili bărbați și femei din Moldova prin integrarea egalității în elaborarea politicilor de către Guvern și Parlament. Proiectul se axează pe abordarea drepturilor omului, principiile drepturilor omului, egalității și nediscriminării, informare și participare, responsabilitate.

Proiectul va atinge următoarele obiective: (i) Mobilizarea organizațiilor societății civile care lucrează în domeniile gender, tineret, romi, susținerea persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități pentru a acorda consiliere în domeniul politicilor în mod regulat Guvernului și Parlamentului, din perspectiva egalității; (ii) Dezvoltarea capacităților instituționale ale principalelor ministere de resort, pentru ca acestea să abordeze egalitatea (luând în considerare principiul de sex, vârstă, necesitate specială, etnie, sărăcie) în elaborarea politicilor.

Acțiunea va conduce la următoarele rezultate: (i) OSC-urile de specialitate sunt instruite să revizuiască legile și politicile, să identifice lacunele privind echitatea și să facă recomandări în procesul de luare a deciziilor; (ii) Instrumentele necesare (metodologii, instrumente de lucru și mecanisme) sunt elaborate pentru ca OSC să-și exercite rolul de monitorizare, pledoarie și consiliere pentru factorii de decizie.

Grupurile țintă ale proiectului sunt OSC-urile care lucrează în următoarele domenii: (i) Egalitatea de gen; (ii) Persoane cu dizabilități; (iii) Persoane de etnie romă; (iv) Incluziunea socială a persoanelor în vârstă; (v) Tineri.

Finanțator: Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC)

Partener: Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare

Distribuie