Lista propunerilor de proiect recomandate spre finanțare în cadrul concursului de granturi pentru crearea sau dezvoltarea întreprinderilor sociale

Lista propunerilor de proiect recomandate spre finanțare în cadrul concursului de granturi pentru crearea sau dezvoltarea întreprinderilor sociale

Începând cu 1 ianuarie 2022, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul Contact și Keystone Moldova implementează proiectul „Valorificăm potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în R. Moldova”. Proiectul are scopul de a abilita organizațiile societății civile (OSC) din Republica Moldova să se angajeze în crearea de întreprinderi sociale care vor contribui la creșterea economică durabilă a comunităților.

Una dintre activitățile proiectului presupune crearea întreprinderilor sociale sau dezvoltarea celor existente, în vederea sporirii oportunităților de integrare a grupurilor vulnerabile pe piața muncii și crearea soluțiilor pentru dezvoltarea pe termen lung a comunităților.

Programul de granturi are drept scop susținerea organizațiilor societății civile în vederea creării și/sau dezvoltării afacerilor sociale care prin activități specifice de antreprenoriat social își propun să soluționeze o problemă socială, să creeze noi locuri de muncă și oportunități de integrare socială și profesională a persoanelor din grupuri defavorizate, fapt care va contribui ulterior la bunăstarea cetățenilor și a comunităților.

În cadrul concursului de granturi lansat la 27 februarie 2023 au fost selectate spre finanțare următoarele organizații: 

  1. Asociația Obștească „Eco-Răzeni”  
  2. Asociația Obștească „Paideia”  
  3. Asociația Obștească Federația familiilor pentru unificare și pace în lume din Moldova 
  4. Agenția pentru Dezvoltare Regională din or. Tiraspol 
  5. Asociația Obștească Centrul Regional pentru Inițiative Sociale și Dezvoltare Durabilă 
  6. Asociația Obștească „PINO – meșteșugărim jucării din natură”  
  7. Asociația Obștească „Asociația pentru Dezvoltarea Competențelor Profesionale”
  8. Asociația Obștească Centrul de instruire și dezvoltare personală ”Anima” 
  9. Asociația Obștească ”Invalife” 
  10. Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” 
Distribuie