Proiectul ”Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă” are scopul de a contribui la incluziunea și abilitarea sporită a tinerilor NEET (care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă) prin implicarea activă a societății civile. Ancorat în principiile și standardele în materie de drepturile omului, proiectul utilizează o abordare tri-dimensională: (a) advocacy pentru politici publice mai inclusive; (b) implicarea ONG în elaborarea și  implementarea serviciilor incluzive concentrate pe tinerii și tinerele NEET; (c) implicarea activă a ONG în elaborarea și implementarea măsurilor pozitive orientate spre cei mai vulnerabili tineri NEET.

Obiectivele proiectului sunt:

- Societatea civilă mobilizată promovează eficient politici publice mai incluzive orientate spre reducerea ratei tinerilor NEET; 

- Organizațiile locale abilitate contribuie la servicii mai incluzive pentru tineri, concentrate pe tinerii NEET; 

- Tinerii NEET au mai multe oportunități de auto-angajare în câmpul muncii prin accesarea mai multor programe de angajare, antreprenoriat, inclusiv antreprenoriat social.

Finanțator: Uniunea Europeană

Cofinanțator: Suedia

Parteneri de implementare: Parteneriat pentru Dezvoltare, Consiliul National al Tineretului din Moldova, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Transnistria

Perioada de implementare: 01 februarie 2021 – 31 iulie 2023 

Bugetul proiectului: 1,000,000 EUR