Proiectul "Valorificăm potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social" își propune să fortifice capacitățile OSC-urilor din Moldova să se implice în crearea de întreprinderi sociale care vor contribui la creșterea economică și durabilă a comunităților. Proiectul propune un program puternic de consolidare a capacităților, în special în ceea ce privește managementul afacerilor și al finanțelor, atât pentru întreprinderile sociale, cât și pentru centrele regionale de afaceri, care vor ghida în continuare întreprinderile sociale. În plus, cu sprijinul proiectului, OSC-urile vor permite persoanelor defavorizate (tineri, persoane cu nevoi speciale, migranți, minorități rome, vârstnici etc.) să fie incluse social și economic pe piața forței de muncă. Va fi creat un ecosistem favorabil pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale prin accesul la consultări profesionale la nivel regional și creșterea gradului de conștientizare prin intermediul campaniei mass-media la nivel național cu privire la antreprenoriatul social.

Obiectivul de bază al proiectului:

Persoanele dezvantajate au un acces mai bun la oportunitățile economice și sociale locale prin implicarea activă a societății civile în dezvoltarea antreprenoriatului social. 

Finanțator: Uniunea Europeană

Cofinanțator: Suedia

Parteneri de implementare: Centrul "CONTACT", IP Keystone Moldova

Perioada de implementare: 01 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2024

Bugetul proiectului: 1,123,596 EUR