Rezultatele proiectului ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării” finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia

15 iulie 2024

Fonduri de Antreprenoriat pentru Tineri

09 iulie 2024

Catalogul întreprinderilor sociale din cadrul proiectului ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării”

12 februarie 2024

Raport privind trasparența în procesul decizional în cadrul Consiliului Raional Cimișlia

28 decembrie 2023

Raport de activitate al Consiliul Pentru Participare Raional Soroca și evaluarea transparenței decizionale a Consiliului Raional Soroca 2023

28 decembrie 2023

Raportul de activitate al Consiliului Raional de Participare Căușeni pentru anul 2023

28 decembrie 2023

Raportul de activitate al Consiliului Raional de Participare Cahul pentru anul 2023

27 decembrie 2023

Raportul privind activitatea Consiliului Raional de Participare Ștefan Vodă în anul 2023

27 decembrie 2023

Raportul Consiliului Raional de Participare Florești privind transparența decizională a Consiliului Raional Florești în anul 2023

27 decembrie 2023

RAPORT DE MONITORIZARE Implementarea ordinului MECC Nr. 209 din 27.02.2018 cu privire la aprobarea Reperelor metodologice privind activitatea cadrului didactic de sprijin în instituțiile de învățământ general

31 martie 2023

Raport de activitate al Consiliului Raional de Participare Soroca

09 martie 2023

Raport privind transparența în procesul decizional în cadrul Consiliului raional Căușeni pe perioada anului 2022

09 martie 2023

Consiliul Raional pentru Participare Cahul - Raport de activitate

09 martie 2023

Studiu de fezabilitate: Vot la 16 ani

09 martie 2023

Strategia de Dezvoltare a Sectorului de Tineret a UTA Găgăuzia (SDSTG)

09 martie 2023

Contribuția Consiliului Național al Tineretului din Moldova la evaluarea Planului Național privind Drepturile Omului 2018 - 2022: Componenta de TINERET

09 martie 2023

RAPORT DE MONITORIZARE: Implementarea Hotărîrii Guvernului nr.70/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual din perspectiva asigurării accesului tinerilor cu dizabilități la programele de formare

09 martie 2023

RAPORT DE MONITORIZARE Implementarea Ordinului Ministerului Educației și Cercetării Nr. 1430 din 25.09.2018 cu privire la aprobarea Reperelor metodologice privind educația incluzivă în învățământul profesional tehnic, modificat prin Ordinul nr.1486 din 13.11.2019

09 martie 2023

Raport de evaluare: Cartografierea actelor normative care reglementează organizarea și funcționarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice

09 martie 2023

RAPORT DE EVALUARE: Fezabilitatea privind includerea în pachetul minim de servicii sociale a unui serviciu destinat persoanelor vârstnice

09 martie 2023