Raport de evaluare: Cartografierea actelor normative care reglementează organizarea și funcționarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice

Cartografierea actelor normative a scos în evidență că Nomenclatorul serviciilor sociale include trei servicii sociale destinate persoanelor vârstnice, care dețin cadrul normativ aprobat prin Hotărâre de Guvern și 9 servicii sociale care includ mai multe categorii de beneficiari, inclusiv și persoanele vârstnicie, care la fel dețin cadrul normativ aprobat prin Hotărâre de Guvern.

Cartografierea actelor normative a scos în evidență că Nomenclatorul serviciilor sociale include trei servicii sociale destinate persoanelor vârstnice, care dețin cadrul normativ aprobat prin Hotărâre de Guvern și 9 servicii sociale care includ mai multe categorii de beneficiari, inclusiv și persoanele vârstnicie, care la fel dețin cadrul normativ aprobat prin Hotărâre de Guvern. Cartografierea atestă că după aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale a fost elaborat și aprobat cadrul normativ privind organizarea și funcționarea mai multor servicii sociale, inclusiv pentru persoanele vârstnice, cum ar fi îngrijirea socială la domiciliu (2014), centrul de zi pentru persoane vârstnice (2013); centrul de plasament pentru persoane vârstnice (2013) etc.
În cadrul cartografierii s-a pus accentul pe analiza actelor normative, din perspectiva determinării documentelor care necesită a fi elaborate sau revizuite, în corespundere cu legislația în vigoare.

Documete atașate
Distribuie