RAPORT DE MONITORIZARE: Implementarea Hotărîrii Guvernului nr.70/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual din perspectiva asigurării accesului tinerilor cu dizabilități la programele de formare

Prezentul Raport de monitorizare include parțial rezultatele privind implementarea Hotărîrii Guvernului nr.70/2018 din perspectiva asigurării accesului tinerilor cu dizabilități la programele de formare. Raportul include analiza situației privind accesul elevilor cu CES, inclusiv cu dizabilități la programele de formare profesională tehnică prin învățământ dual.

Prezentul Raport de monitorizare include parțial rezultatele privind implementarea Hotărîrii Guvernului nr.70/2018 din perspectiva asigurării accesului tinerilor cu dizabilități la programele de formare. Raportul include analiza situației privind accesul elevilor cu CES, inclusiv cu dizabilități la programele de formare profesională tehnică prin învățământ dual.

În perioada martie – decembrie 2022, Asociația Obștească „Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova” (în continuare – AOPD) implementează proiectul „Parteneriate locale și implicare națională pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități” cu suportul Fundației EstEuropene, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Documete atașate
Vizualizează
Distribuie