RAPORT DE MONITORIZARE Implementarea ordinului MECC Nr. 209 din 27.02.2018 cu privire la aprobarea Reperelor metodologice privind activitatea cadrului didactic de sprijin în instituțiile de învățământ general

Scopul studiului constă în monitorizarea implementării Ordinului MECC Nr. 209 din27.02.2018 cu privire la aprobarea Reperelor metodologice privind activitatea cadrului didactic de sprijin în instituțiile de învățământ general.

Scopul studiului constă în monitorizarea implementării Ordinului MECC Nr. 209 din27.02.2018 cu privire la aprobarea Reperelor metodologice privind activitatea cadrului didactic de sprijin în instituțiile de învățământ general. 
Obiectivele monitorizării se referă la:
1) Analiza situației copiilor cu CES privind accesul la servicii de educație incluzivă în două instituții de învățământ general din mun.Chișinău;
2) Evaluarea gradului de implementare a Reperelor metodologice privind activitatea cadrului didactic de sprijin în instituțiile de învățământ general. 

Documete atașate
Vizualizează
Distribuie