RAPORT DE MONITORIZARE Implementarea Ordinului Ministerului Educației și Cercetării Nr. 1430 din 25.09.2018 cu privire la aprobarea Reperelor metodologice privind educația incluzivă în învățământul profesional tehnic, modificat prin Ordinul nr.1486 din 13.11.2019

Prezentul raport reflectă analiza gradului de implementare a Reperelor metodologice privind educația incluzivă în învățământul profesional tehnic, precum și dificultățile care împiedică implementarea acestora. Totodată, prezentul raport redă analiza situației privind accesul tinerilor cu CES, inclusiv cu dizabilități la învățământul profesional tehnic (ÎPT).

Prezentul raport reflectă analiza gradului de implementare a Reperelor metodologice privind educația incluzivă în învățământul profesional tehnic, precum și dificultățile care împiedică implementarea acestora. Totodată, prezentul raport redă analiza situației privind accesul tinerilor cu CES, inclusiv cu dizabilități la învățământul profesional tehnic (ÎPT).

În perioada martie – decembrie 2022, Asociația Obștească „Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova” (în continuare – AOPD) implementează proiectul „Parteneriate locale și implicare națională pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități” 
cu suportul Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Documete atașate
Vizualizează
Distribuie