Raport privind trasparența în procesul decizional în cadrul Consiliului Raional Cimișlia

Transparența în procesul decizional al Consiliului Raional Cimișlia reprezintă o verigă crucială în asigurarea eficienței și legalității autorităților locale. S-au colectat informații și din discuțiile purtate cu secretarul Consiliului Raional Cimișlia, vicepreședinții raionului și alți funcționari responsabili din cadrul aparatului Președintelui raionului.

Transparența în procesul decizional al Consiliului Raional Cimișlia reprezintă o verigă crucială în asigurarea eficienței și legalității autorităților locale. Legea privind transparența în procesul decizional, similară cu Legea nr. 239/2008, stabilește principiile și cerințele esențiale pentru informarea, consultarea și participarea cetățenilor, sectorului asociativ și altor părți interesate în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor de către autoritățile publice locale.
Principiul transparenței presupune garantarea accesului cetățenilor la documentele aflate în proces de elaborare și modificare în cadruladministrației publice locale, precum și consultarea acestora în privința deciziilor și reglementărilor ce urmează a fi adoptate.
Pentru a evalua gradul de transparență al Consiliului Raional Cimișlia, am aplicat o metodă de observare, monitorizând pagina web oficială a Consiliului Raional Cimișlia (http://www.raioncimislia.md) și pagina de Facebook: https://www.facebook.com/CR.Cimislia. De asemenea, am folosit date provenite de la membrii Consiliului Raional pentru Participare (CRP) Cimișlia care au luat parte la ședințele ordinare și extraordinare, la consultările publice organizate și la comisiile de specialitate.

S-au colectat informații și din discuțiile purtate cu secretarul Consiliului Raional Cimișlia, vicepreședinții raionului și alți funcționari responsabili din cadrul aparatului Președintelui raionului.

Documete atașate
Vizualizează
Distribuie