Raportul Consiliului Raional de Participare Florești privind transparența decizională a Consiliului Raional Florești în anul 2023

Consiliul Raional de Participare Florești a elaborat raportul privind transparența decizională a Consiliului Raional Florești în anul 2023. Scopul acestuia este de a furniza cetățenilor și părților interesate informații clare și accesibile cu privire la procesul decizional al consiliului. P

Consiliul Raional de Participare Florești a elaborat raportul privind transparența decizională a Consiliului Raional Florești în anul 2023. Scopul acestuia este de a furniza cetățenilor și părților interesate informații clare și accesibile cu privire la procesul decizional al consiliului. Potrivit autorilor, raportul are rolul de a promova o guvernare deschisă și transparentă, asigurându-se că cetățenii sunt informați corespunzător cu privire la deciziile care afectează comunitatea lor. În acest sens, documentul conține 11 recomandări pentru Consiliul Raional Florești.

Informație de context:

Proiectul Consiliului Raional de Participare (CRP) Florești pentru politici publice incluzive, implementat de asociația obștească „Pro Comunitate Băhrinești” cu sprijinul Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia, are drept obiectiv general influențarea politicilor publice locale la nivelul Consiliului Raional Florești și primăriilor partenere, astfel că acestea (politicile) să devină incluzive pentru categoriile vulnerabile ale populației, altfel spus că strategiile, planurile de dezvoltare, planurile de acțiuni, bugetele, deciziile autorităților locale să țină cont de interesele acestor persoane.

În 2023, domeniul prioritar de intervenție al CRP Florești sunt tinerii NEET - tinerii în vârstă de 15–29 de ani, care nu fac parte din populația ocupată, nu studiază, nu învață în cadrul sistemului formal de educație și nu participă la niciun fel de cursuri sau alte instruiri în afară sistemului formal de educație.

Consiliul Raional de Participare Florești a fost creat în cadrul proiectului „Cetățeni activi, comunități prospere-faza ÎI”, implementat cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Documete atașate
Distribuie