Proiectul ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economica și socială” va contribui la dezvoltarea economică și socială durabilă în Moldova prin implicarea activă a societății civile și a altor actori socio-economici, luând în considerare prevederile Acordului de Asociere și DCFTA.

Obiectivele proiectului sunt:

-Susținerea reformării Codului Muncii pentru a asigura o piață incluzivă a muncii, prin activități de advocacy, instruirea și coaching-ul OSC-urilor, IMM-urilor și beneficiarilor finali.

-Îmbunătățirea mediului de afaceri prin promovarea diferitor metode de angajare în câmpul muncii și a antreprenorialului, inclusiv a antreprenorialului social.

-Promovarea unor noi oportunități economice legate de DCFTA prin susținerea modernizării IMM-urilor și consolidarea capacităților de export ale sectorului privat din Moldova;

-Promovarea corectă a aplicării Acordului de asociere și a DCFTA prin monitorizarea și evaluarea strategiilor naționale și a planurilor de acțiune privind DCFTA.

Finanțator: Uniunea Europeană

Cofinanțator: Suedia

Parteneri de implementare: Parteneriat pentru Dezvoltare, Centrul de Inovare și Dezvoltare Socială, Asociația Businessului European, Filiala din Moldova a Organizației non-profit HelpAge International din Marea Britanie 

Perioada de implementare: 01 ianuarie 2018 – 31 august 2020

Bugetul proiectului: 2,367,589 USD

Imagini Foto
Distribuie