Obiectivul general al proiectului ”Societatea civilă pentru alegeri incluzive și corecte” este de a contribui la asigurarea unor alegeri corecte și incluzive în Republica Moldova, în conformitate cu recomandările UE, OSCE/ODIHR și angajamentelor țării asumate în domeniul drepturilor omului. Proiectul are ca scop consolidarea dialogului cu partidele politice pentru adoptarea procedurilor interne și practicilor favorabile   participării incluzive, cu accent special pe incluziunea romilor și alte minorități etnice, persoanelor cu dizabilități și femeilor.

Proiectul va consolida capacitățile societății civile și va permite ONG-urilor să monitorizeze alegerile din perspectiva egalității și să promoveze în cadrul CEC, Ministerului Justiției, Parlament și Adunării Populare din Găgăuzia necesitatea amendării cadrului electoral în conformitatea cu recomandările UE, OSCE/ ODIHR și legislația internațională și regională privind drepturile omului.

Inițiativa este un efort comun al Fundației Est-Europene, Piligrim Demo, Tarna Rom și Centrului de Parteneriat pentru Dezvoltare, combinând capacitățile și experiența în domeniul promovării unor alegeri incluzive și corecte.

Finanțator: Uniunea Europeană

Cofinanțator: Suedia

Parteneri de implementare: Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) Asociația Piligrim Demo Uniunea Tinerilor Romi din Republica Moldova ”TARNA ROM” 

Perioada de implementare: 01 ianuarie 2018 – 30 iunie 2020

Bugetul proiectului: 501,114 USD

Distribuie