Strategia de Dezvoltare a Sectorului de Tineret a UTA Găgăuzia (SDSTG)

Strategia de Dezvoltare a Sectorului de Tineret a UTA Găgăuzia (SDSTG) este un document de politică de stat care vizează consolidarea și orientarea acțiunilor administrației publice regionale în raport cu sectorul de tineret pentru perioada 2023-2026.

Strategia de Dezvoltare a Sectorului de Tineret a UTA Găgăuzia (SDSTG) este un document de politică de stat care vizează consolidarea și orientarea acțiunilor administrației publice regionale în raport cu sectorul de tineret pentru perioada 2023-2026.
Strategia a fost elaborată în conformitate cu principalele priorități, strategii și programe în domeniul tineretului la nivel internațional, național și local.
Documentul reflectă viziunea UTA Găgăuzia asupra politicilor de tineret, reflectată în Programul de activități al Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia pentru anii 2019-2023[1], legea UTA Găgăuzia privind politica de tineret[2] și implementarea principiilor și domeniilor prioritare, stabilite în Legea nr. 215/2016 privind tineretul[3].
Strategia a fost elaborată în conformitate cu cerințe și standarde stricte în acest domeniu, inclusiv prevederile Hotărârii Guvernului nr. 386/2020 privind planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice participative prin implicarea tuturor părților interesate și consultare publică. În procesul de elaborare a documentului s-a studiat atent sectorul de tineret al UTA Găgăuzia, s-a ținut cont de părerea tinerilor cu privire la problemele actuale cu care se confruntă, precum și de viziunea specialiștilor responsabili cu dezvoltarea programelor și activității de tineret.

Documete atașate
Vizualizează
Distribuie