Suedia

În anul 2004, Reprezentanţa Fundației Eurasia din Moldova (FEM), fundaţia predecesoare a Fundaţiei Est-Europene,  a primit primul grant în sumă de 218 mii de dolari oferit de către Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională  (Sida). Resursele financiare au fost alocate pentru iniţiativa „Procesul Democratic de Alegeri şi Participarea Civică  în Procesul Electoral în perioada Alegerilor Parlamentare din Moldova din 2005”. Proiectul a contribuit la crearea Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte, una dintre cele mai mari şi efective coaliţii de ONG-uri din Moldova, activităţile căreia se axează pe educaţie civică şi electorală, observarea alegerilor şi monitorizarea mass-mediei, asistență juridică pentru a mass-media și alegători.

În perioada anilor 2006-2009, FEM a primit suport din partea Guvernului Suedez în sumă de $1 milion pentru „Iniţiativa Societate Civilă Participativă şi Responsabilă”. Scopul programului a fost să promoveze şi să sporească implicarea cetăţenilor în domeniile de reducere a sărăciei, alegeri libere şi corecte, Integrare Europeană şi lupta cu corupţia prin consolidarea nivelului de încredere dintre Guvern, societate civilă, mass-media şi cetăţeni. De asemenea, în anul 2008 FEM a primit $854,696 din partea Guvernului Suedez, pentru promovarea participării civice şi monitorizarea alegerilor în perioada Alegerilor Parlamentare din 2009, şi anume pentru Proiectul „Alegeri Parlamentare Libere şi Corecte”

După o perioadă de 12 ani de activitate ca reprezentanţă, Fundaţia Eurasia din Moldova s-a alăturat Reţelei Fundaţiei Eurasia, devenind Fundaţia Est-Europeană în Moldova. FEE-M şi-a început activitatea pe data de 1 iunie, 2010. Suportul Guvernului Suediei a fost unul efectiv în procesul de transformare a Fundaţiei într-o Fundaţie locală cu drepturi depline, Consiliu de Directori, politici şi proceduri complexe, permiţând organizaţiei noi să-şi desfăşoare activitatea conform mandatului său.

După ce a fost înregistrată în Moldova, FEE-M a continuat să coopereze cu Guvernul Suediei, primind următorul grant în sumă de $2 milioane pentru Proiectul “Consolidarea Sistemelor Democratice prin Crearea Fundaţiei Est-Europene în Moldova, perioada de implementarea fiind 2010-2012. Acest Proiect a fost constituit din trei programe: Dezvoltare Economică, Buna Guvernare şi Acţiuni Sociale.

Începând cu anul 2012 până în 2016, Guvernul Suediei, conform Planului Strategic al Fundaţiei 2013-2016, aprobat de către Consiliul de Directori, oferă suport de bază pentru activităţile FEE-M în Moldova. Suma oferită pentru această perioadă este de $3.3 milioane.  Activităţile care se regăsesc în Strategia FEE-M pentru perioada respectivă se încadrează în următoarele domenii: societate civilă participativă şi responsabilă, promovarea jurnalismului independent şi de calitate, alegeri libere şi corecte, comunităţi durabile şi democraţie locală, mobilizarea comunităţilor pentru dezvoltare economică, dezvoltarea antreprenoriatului social, fondurile tinerilor şi protecţia drepturilor grupurilor marginalizate şi vulnerabile.

Pentru perioada 2017-2020, Suedia și-a continuat suportul financiar prin susținerea Planului Strategic al Fundaţiei pentru perioada 2017-2020, în valoare de 29,000,000.00 SEK. Începând cu 2021, Suedia susține finanțarea proiectului ”Cetățeni Activi, Comunități Prospere 2021 - 2025” în valoare de 51,995,757 SEK. 

Distribuie