„Tinerii NEET – reStart prin incluziune”: Asociația Psihologilor Tighina

SCOP: Facilitarea incluziunii tinerilor și tinerelor NEET din comunitățile raionului Căușeni prin implicarea acestora într-un program-pilot inovativ de asistență complexă.

OBIECTIVE:

 • Oferirea accesului pentru minim 50 de tineri și tinere NEET din 5 localități-țintă ale raionului Căușeni – Cîrnățeni, Sălcuța, Chircăieștii Noi, Ursoaia și or. Căușeni – la servicii incluzive de calitate.
 • Fortificarea parteneriatelor intracomunitare pentru incluziune educațională și vocațională adaptată pentru tinerii și tinerele NEET din comunitățile-țintă.
 • Consolidarea eforturilor Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă Căușeni în îmbunătățirea sprijinului oferit tinerilor și tinerelor NEET pentru inserția acestora pe piața muncii.

REALIZĂRI & REUȘITE:

Realizări:

O pledoarie pentru diminuarea dificultăților complexe cu care se confruntă tinerii și tinerele NEET, care trăiesc o situație de marginalizare și/sau excludere socială prin re/integrarea socială a acestora prin oferirea unui complex de servicii concentrate competente, prin instruire, consultanță, în baza planurilor de intervenție individualizată realizate de comun acord între beneficiar și echipa de asistență multidisciplinară, încadrate în obiective și termeni concreți de realizare, care includ informare, consiliere vocațională, instruire pentru obținerea unei calificări, medierea unui loc de muncă, după caz, educație antreprenorială, e-guvernare, competențe digitale, siguranța on-line etc.

Rezultate:

 • Minim 70 de beneficiari informați pe subiectele solicitate pentru consiliere care au împărtășit experiențele și succesele lor.
 • Beneficiarii aplică în viața cotidiană competențele exersate în cadrul proiectului.
 • O comunicare mai rapidă și ușoară cu semenii, cu familia.
 • Practici de succes preluate pentru implementare pentru asistența tinerilor și tinerelor NEET de către comunitățile raionului Căușeni.
 • Minim 30 de beneficiari mai competitivi pe piața muncii cu dosarul de angajare pregătit.
 • Competențe consolidate ale tinerilor și tinerelor despre inițierea unei activități generatoare de venit.
 • Comunitatea raionului Căușeni informată despre impactul și rezultatele imediate ale proiectului.
 • Abilități practice de autogospodărire obținute.
 • Abilități parentale consolidate ale tinerilor și tinerelor care au sau care doresc să-și întemeieze o familie.
 • E-mail personal creat de tineri și tinere în urma instruirii, profil de Facebook, abilități de e-guvernare.
 • Bune practici prezentate de către colegii de implementare din 5 comunități.
 • Elaborate schițe de CV, scrisoare de intenție, dosar de angajare.
 • Modele de activități generatoare de venit elaborate de către cursanți.
 • Reportaj cu o durată de minim cinci minute difuzat despre rezultatele proiectului.
 • 5 acorduri de colaborare elaborate și semnate de către echipa de implementare și partenerii APL din 5 localități: Cîrnățeni, Sălcuța, Chircăieștii Noi, Ursoaia și or. Căușeni.

 Proiectul „Oportunități mai bune pentru tinerii şi tinerele care nu beneficiază de educație, formare şi locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor şi Tinerelor NEET)” este finanțat de Uniunea Europeană și Suedia. Proiectul este implementat de către Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria. Conținutul aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene și/sau a Suediei.

Distribuie