Uniunea Europeană și Suedia sprijină eforturile organizațiilor societății civile de promovare a antreprenoriatului social în Republica Moldova

Astăzi, Fundația Est-Europeană, în parteneriat cu Centrul CONTACT și Keystone Moldova, a organizat evenimentul de semnare a contractelor de grant în cadrul concursului "Susținerea organizațiilor neguvernamentale în eforturile de promovare a conceptului de antreprenoriat social". Programul de granturi, cu o durată de implementare de maxim 18 luni, este implementat cu suportul Uniunii Europene și al Suediei. Acesta are ca scop susținerea organizațiilor neguvernamentale în eforturile de promovare a conceptului de antreprenoriat social.

Cinci organizații neguvernamentale au fost selectate pentru a beneficia de granturi pentru promovarea conceptului de antreprenoriat social la nivel național și local, în regiunile Sud, Centru și Nord al Moldovei. Aceste organizații vor desfășura campanii de conștientizare la nivel regional, adresându-se inclusiv elevilor din școli și vor promova oportunitățile de finanțare pentru întreprinderile sociale.

Uniunea Europeană sprijină activ crearea și dezvoltarea întreprinderilor sociale, acestea fiind generatoare de locuri de muncă, în special pentru grupurile de persoane cărora le este dificil să obțină un loc de muncă din diverse motive. Pentru a contribui la crearea unui număr cît mai mare de întreprinderi sociale este necesar să asigurăm o comunicare eficientă despre oportunitățile și beneficiile oferite de acest sector, atât pentru antreprenorii sociali cât și pentru comunitate. Prin urmare, sunt convinsă de faptul că campaniile de conștientizare desfășurate de către cele 5 ONG-uri vor avea un un impact pozitiv și vor crește gradul de conștientizare a importanței antreprenoriatului social în Republica Moldova.”, a declarat Aurica Butnari, Manager Programe la Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.

Organizațiile non-guvernamentale, beneficiare de granturi în cadrul programului sunt:  AO „Inima Nordului”,  AO„ Cahul 2030”, „  AO Eco Visio”, „ AO Asociația pentru promovarea antreprenoriatului (APA)”, „Asociația LEX XXI”.

"În calitate de membru al acestei comunități și susținător al dezvoltării întreprinderilor sociale, doresc să subliniez importanța crucială a acestor afaceri în societatea noastră și să recunosc eforturile remarcabile ale organizațiilor non-guvernamentale în promovarea lor. Întreprinderile sociale sunt pilonii inovatori ai schimbării sociale și economice durabile. Ele reprezintă o paradigmă nouă în antreprenoriat, în care scopul principal nu este doar obținerea de profit, ci și generarea unui impact pozitiv asupra comunităților noastre și soluționarea problemelor sociale cu care ne confruntăm. Este salutabil ca prin intermediul ONG-urilor aceste întreprinderi sociale să fie aduse în prim-plan și să fie promovate în rândul publicului larg. Ele sunt artizanii acestei misiuni de conștientizare și educație, atrăgând atenția asupra importanței și beneficiilor dezvoltării întreprinderilor sociale în societatea noastră.", a declarat Sorin Mereacre, Președintele Fundației Est-Europeană.

"Doresc să subliniez importanța vitală a organizațiilor non-guvernamentale în promovarea antreprenoriatului social și în generarea unui impact semnificativ în comunitățile noastre. Prin eforturile lor neobosite și pasiunea lor în soluționarea problemelor comunității, aceste ONG-uri devin catalizatori ai schimbării sociale și susțin dezvoltarea întreprinderilor sociale într-un mod inovator și durabil. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care ONG-urile sunt potrivite pentru a promova antreprenoriatul social.", a afirmat Dina Șevcenco-Donțu, Coordonatoare Programe la Fundația Est-Europeană.

Organizațiile Keystone și Centrul CONTACT, partenerii Fundației Est Europene în cadrul acestui program, joacă un rol crucial în promovarea și sprijinirea întreprinderilor sociale, oferind mentorat, consultanță și acces la resurse și finanțare. Prin acțiunile realizate, ele au creat platforme de networking și au facilitat colaborări între întreprinzătorii sociali și mediul de afaceri, promovând schimbul de idei și inovația socială.

Această acțiune este realizată cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Suediei. Conținutul reprezintă responsabilitatea exclusivă a proiectului „Valorificăm potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în R. Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia, realizat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul CONTACT și Keystone Moldova.

Informație de context:

Despre Fundația Est-Europeană: Fundația Est-Europeană este o organizație non-guvernamentală care promovează dezvoltarea societății civile și sprijină inițiativele de dezvoltare durabilă în Republica Moldova. Fundația este angajată în facilitarea schimburilor și cooperării regionale, promovând valorile democratice, drepturile omului și buna guvernare.

Despre Centrul CONTACT: Centrul CONTACT este o organizație non-guvernamentală cu experiență în domeniul antreprenoriatului social și al dezvoltării comunitare. Centrul oferă suport tehnic și consultanță pentru organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale, contribuind la crearea unui mediu favorabil dezvoltării economice durabile.

Despre Keystone Moldova: Keystone Moldova este o organizație non-guvernamentală cu misiunea de a promova dezvoltarea comunităților durabile și incluzive în Republica Moldova. Keystone Moldova sprijină organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale în dezvoltarea și implementarea de proiecte sociale și economice inovatoare.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați: Dina Șevcenco, Coordonatoare Programe la Fundația Est-Europeană, tel. 0 (69) 275788.

Imagini Foto
Distribuie