Uniunea Europeană

În anul 2008 Fundația Eurasia din Moldova (organizația predecesoare Fundației Est-Europene - Moldova) a primit un grant în sumă de 140 mii euro de la Uniunea Europeană pentru proiectul “Acţiuni Media pentru Educaţie Electorală” care a promovat participarea activă a populaţie la Alegerile Parlamentare din 2009. 14 televiziuni şi 8 ziare regionale şi locale au fost implicate în activităţile acestui proiect.

În 2013, Fundaţia Est-Europeană Moldova (EEF-M)  a lansat Programul de Sprijin Integrat pentru Reforma Incluzivă și Dialogul Democratic: INSPIRED Acest program, finanțat de UE este conceput pentru a sprijini procesele de dialog național incluziv privind aspectele de politici cheie în Moldova,Ghana, Kîrgîzstan, Maroc și Tunisia, și de a facilita implementarea Agendei pentru Schimbare.

Fundația Est-Europeană este una dintre organizațiile partenere ale programului și implementator al programul pentru Republica Moldova. Programul este implementat împreună cu Parteneriatul European pentru Democrație din Bruxelles, partenerul lider al acestui consorțiu.

FEE-M administrează suma de 151.252,00 EUR pentru acest program.

În septembrie 2012, FEE-M a obținut încă un grant din partea Delegaţiei Uniunii Europene pentru Moldova pentru proiectul „Construirea de punți între ONG-uri, sectorul de afaceri  și mass-media din Republica Moldova, Ucraina și Rusia, pentru prevenirea conflictului din Transnistria”. Proiectul are scopul de a crește capacitățile organizațiilor societății civile, comunității de afaceri și mass-media din regiune pentru a participa semnificativ în procesul de prevenire a conflictului din Transnistria. Proiectul va reuni părțile interesate din Republica Moldova (inclusiv regiunea transnistreană), Ucraina și Rusia și va avea o abordare cât mai non-politică. Suma acordată de UE pentru acest proiect este de 910.010,00 EUR.

Un alt proiect finanțat de către UE este proiectul ”Convergenţa transparentă la politicile UE în domeniul sanitar: cazul Republicii Moldova şi al Georgiei”. Acțiunea dată are scopul de a contribui la îmbunătățirea condițiilor socio-economice pentru cetățenii din Georgia și Moldova prin susținerea convergenței transparente la politicile UE în domeniul sanitar și fito-sanitar (SFS). Rezultatele acesteia vor fi consumatori activi și informați, operatori de produse alimentare mai competitive, și cadru legal național privind securitatea alimentară aproximat la standardele UE și echilibrarea intereselor diverse. Suma acordată de UE pentru acest proiect în Moldova este de 270.577,00 EUR.

EEF-M a fost numită de către Ministerul Educației al Republicii Moldova Agenția Partener de Suport al Proiectului eTwinning Plus finanțat de UE. eTwinning Plus este un proiect, care oferă o platformă pentru școlile din vecinătatea imediată a Europei, pentru a face legătură cu școlile participante la eTwinning. Țările participante la eTwinning Plus sunt Azerbaidjan, Armenia, Georgia, Moldova, Tunisia și Ucraina. eTwinning Plus promovează colaborarea între școli prin intermediul Tehnologilor Informaționale și de Comunicare (TIC), prin furnizarea de sprijin, instrumente și servicii pentru școli care sunt implicate în program. Suma acordată de UE pentru acest proiect în Moldova este de 95.000,00 EUR

Distribuie