Fundația Est-Europeană solicită oferte comerciale pentru achiziționare de combustibil

Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie pentru  achiziționare de combustibil pentru necesități curente pe parcursul anului 2023. 

Cadrul general
Fundația Est-Europeană este o organizație neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel național în 
conformitate cu legislația Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova la data de 
03 noiembrie 2009). 

Scopul 
Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie pentru 
achiziționare de combustibil pentru necesități curente pe parcursul anului 2023. 

Sarcina tehnică
Modelul autoturismului: Suzuki S-Cross, Volkswagen Passat
Tipul combustibilului Benzină
Consum mediu lunar în litri: 150 l

Criterii de selecție a companiei:
1) Experiența companiei candidate (prezența pe piață, clienți fideli/referințe);
2) Rețea bine dezvoltată de stații de alimentare cu acoperire teritorială largă;
3) Opțiune de alimentare: card de combustibil;
4) Mărimea % de reducere de la prețul de panou al tipului de combustibil solicitat.
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi documente:
1) Scurtă descriere a companiei aplicante;
2) Harta detailată a rețelei de stații de alimentare pe Moldova și Chișinău separat.
3) Oferta financiară pentru combustibil (tarife indicate separat cu TVA și fără TVA) - benzină de tip 
95 cu indicarea reducerii oferite de furnizor.

Important! Fundația Est-Europeană este instituție implementatoare de proiecte tehnice, livrările 
în cadrul cărora, sunt scutite de TVA, în conformitate cu HG nr. 246 din 08 aprilie 2010 ”cu privire 
la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență 
tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care 
Republica Moldova este parte”.

Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale este: 15 decembrie 2022, ora 18:00. 

Oferta comercială cu mențiunea – Ofertă Combustibil - se va expedia prin poșta electronică concurs@eef.md
sau se va depune personal la sediul Fundației: str. 31 august 1989, nr. 98, etaj 3, Chișinău
Pentru întrebări și clarificări vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail concurs@eef.md sau la numărul de 
telefon (022) 23 53 43, ext. 115.

Despre Fundaţia Est-Europeană
Fundaţia Est-Europeană sprijină consolidarea democraţiei şi contribuie la dezvoltarea durabilă a societăţii moldoveneşti prin 
intermediul programelor educaţionale, asistenţei tehnice şi programelor de granturi care promovează dezvoltarea societăţii civile, 
consolidează buna guvernare şi mass-media şi contribuie la prosperitatea economică.
Fundaţia Est-Europeană îşi concentrează activităţile în trei domenii prioritare: Dezvoltare Economică, Promovarea Bunei Guvernări şi 
Acţiuni Sociale. În realizarea obiectivelor sale, FEE respectă principiile de egalitate şi nediscriminare.
Activitatea fundației este finanțată din sursele Guvernului Suediei, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională și 
Uniunii Europene

Documete atașate

Cerere de oferta-combustibil 2023

Fișier .PDF , 626.02 KB
Vizualizează
Distribuie